CT Strategies Việt Nam
Hiện đại hóa quản lý biên giới
Thống nhất thương mại toàn cầu
Đơn giản hóa sự hiểu biết
Hợp tác với chúng tôi
Dịch vụ Tạo thuận lợi thương mại
Mang lại các giải pháp có quy mô và hiệu quả chi phí nhằm giúp cho các cơ quan quản lý biên giới và các công ty tư nhân tận dụng công nghệ và nguồn nhân lực để đạt được sự an toàn và thịnh vượng về kinh tế cùng lúc.
Tìm hiểu thêm

Tiến bước Hôm nay, Tương lai vươn xa

Khi công nghệ, thương mại toàn cầu và các mối đe dọa xuyên biên giới ngày càng phát triển, các quốc gia càng phải có trách nhiệm tăng cường các biện pháp bảo mật thông minh và chiến lược thương mại hiệu quả. CTS với mục tiêu chuyển đổi hoạt động Hải quan của trên toàn cầu thông qua việc hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, lực lượng lao động và công nghệ. Chúng tôi làm việc với những khách hàng cùng chung tầm nhìn này

Giải pháp kết nối và hợp tác

CT Strategies cung cấp các dịch vụ chiến lược cho khách hàng đang tìm kiếm các hiểu biết sâu sắc dịch vụ tư vấn và ứng dụng công nghệ một cách sáng tạo để giải quyết các thách thức về quản lý biên giới, chuỗi cung ứng và hoạt động cảng ở Hoa Kỳ và trên toàn trên thế giới. Chúng tôi hiểu nhu cầu an ninh và kinh tế được kết nối với nhau giữa khu vực công và tư khi khách hàng, hàng hóa và phương tiện vận tải di chuyển khắp thế giới. Với kinh nghiệm chuyên môn và mạng lưới của mình, Chúng tôi tạo điều kiện kết nối giữa mọi người, doanh nghiệp và chính phủ để thúc đẩy sự phát triển cho tất cả các bên liên quan.

Dịch vụ Tạo thuận lợi thương mại

Về CTS Việt Nam

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

Với bề dày kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực thương mại cho phép chúng tôi mang đến những giải pháp tối ưu dựa trên nhu cầu của khách hàng và các nguồn lực sẵn có.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.