Allen Gina

Trước khi thành lập CT Strategies, ông Gina giữ chức Trợ lý Ủy viên Văn phòng Thương mại Quốc tế tại Cục Hải quan và Biên phòng (CBP) Hoa Kỳ. Ở vị trí Trợ lý Ủy viên, ông Gina quản lý đội ngũ lao động gồm hơn 1000 nhân viên, ngân sách trị giá hơn 300 triệu đô la Mỹ, và đứng đầu dự án chuyển đổi thương mại quy mô nhất trong lịch sử CBP.

Các chức vụ nổi bật trước đây:

Trợ lý Ủy viên, Văn phòng Thương mại quốc tế, Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ

Trợ lý Ủy viên, Văn phòng Các vấn đề quốc tế, Hải quan Hoa Kỳ

Trợ lý và Phó trợ lý Ủy viên, Văn phòng điều phối Tình báo và Hoạt động Hải quan Hoa Kỳ

Giám đốc Điều phối Cơ quan, Tổng cục An ninh Giao thông và Biên giới, Bộ An ninh Nội địa

Trước khi làm Trợ lý Ủy viên Thương mại Quốc tế, ông Gina đã từng giữ các chức vụ Trợ lý Ủy viên Văn phòng về Các vấn đề quốc tế, Trợ lý và Phó trợ lý Ủy viên Văn phòng điều phối Tình báo và Hoạt động, và Giám đốc điều hành Đơn vị Hoạt động phối hợp tại CBP. Ông Gina được bổ nhiệm vào Dịch vụ Điều hành Cấp cao vào năm 2014 với tư cách Giám đốc điều hành các chương trình An ninh Container và Hàng hóa An toàn. Trước khi được bổ nhiệm vào Dịch vụ Điều hành Cấp cao, ông Gina từng giữ các chức Thanh tra Hải quan, Thanh tra Hải quan Giám sát, Thanh tra Trưởng Hải quan, Giám đốc cảng khu vực, và vị trí Trưởng của các phòng bao gồm: Chương trình Đối tác trong Ngành Hải quan, Chương trình Xuất ngoại Hải quan, và Văn phòng Hải quan về An ninh biên giới.

Trong suốt hơn 30 năm sự nghiệp của mình tại CBP và cơ quan tiền thân là Cục Hải quan Hoa Kỳ, ông Gina là nhà lãnh đạo tiên phong, người đã phát triển các chương trình tầm quốc gia và quốc tế có ảnh hưởng rộng rãi nhằm ủng hộ các chính sách về chống khủng bố và chuyển đổi thương mại. Trước và trong năm đầu tiên Bộ An ninh Nội địa (DHS) đi vào hoạt động, ông Gina được bổ nhiệm vào Cục An ninh Giao thông và Biên giới với tư cách là Giám đốc Điều phối Cơ quan nhằm giúp lập ra các chính sách và quy trình.

Ông Gina là người gốc Thành phố New York. Ông có bằng Cử nhân từ trường đại học Queens College, đã tốt nghiệp Chương trình Phát triển Điều hành của Văn phòng Quản lý Nhân sự và Chương trình Nghiên cứu sinh Điều hành Cấp cao của Trường Quản lý Nhà nước Kennedy thuộc Đại học Harvard. Ông Gina đã nhận được nhiều bằng khen và giải thưởng trong sự nghiệp, và ông đã được trao giải thưởng hạng Meritorious Executive từ Tổng thống Hoa Kỳ. Ông Gina sống tại Virginia cùng với vợ, và ông có một con gái hiện đang sống tại Washington, D.C.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.