Ama Essiomley

Ama Essiomley là Quản lý Marketing tại CT Strategies. Trước khi gia nhập CT Strategies, bà Essiomley là Trợ lý Trải nghiệm người dùng (UX) ở Phòng thí nghiệm UX tại Đại học Minnesota. Bà Essiomley tốt nghiệp Đại học Minnesota vào năm 2017 với bằng Quảng cáo và Nghiên cứu Truyền thông kỹ thuật số.

Các vị trí trước đây

Trợ lý phòng thí nghiệm UX, Đại học Minnesota

Thực tập sinh Marketing và Thiết kế đồ họa, ECOsmarte

Thực tập sinh Mạng xã hội, Divine Beginnings

Bà Essiomley có nền tảng trong lĩnh vực phát triển chiến lược thương hiệu, đặc biệt với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Với chuyên môn trong việc tối ưu hóa sự phát triển trên các nền tảng kỹ thuật số, bà yêu thích nhất là quy trình sáng tạo liên quan đến công việc kết nối mục đích thương hiệu với nhu cầu của đối tượng liên quan.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.