Andrew Farrelly

Trong thời gian làm việc cho chính phủ, ông Farrelly đã đóng góp phần lớn công sức của mình vào công cuộc tăng cường lợi ích an ninh quốc gia của Hoa Kỳ thông qua sự nghiệp thành công tại Cục Hải quan và Biên phòng (CBP) Hoa Kỳ. Tại CBP, ông Farrelly đã nâng cao đáng kể tiêu chuẩn hoạt động và hiệu quả hoạt động trên cương vị Giám đốc Các chương trình Xác định tại Trung tâm Xác định trọng điểm Quốc gia thuộc CBP, cũng như tại vị trí gần đây nhất của mình là Chánh Văn phòng Phó Cao ủy CBP.

Các chức vụ nổi bât:

Chánh Văn phòng Phó Cao ủy, Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ

Giám đốc Chương trình, Trung tâm Xác định trọng điểm Quốc gia, Hải quan Hoa Kỳ

Chánh Văn phòng các đơn vị Hoạt động thực địa, Hải quan Hoa Kỳ

Khi làm Chánh Văn phòng Phó Cao ủy, ông Andrew Farrelly điều phối các công tác liên ngành liên quan đến cải cách nhập cư, an ninh chuỗi cung ứng toàn cầu, và các vấn đề tình báo. Ông cũng giữ vai trò đầu mối liên lạc trong mọi tình huống khẩn cấp, bao gồm các cuộc tấn công khủng bố tiềm tàng và hoạt động ứng phó với thiên tai.

Trên cương vị Giám đốc các Chương trình Xác định, ông Farrelly giám sát việc phát triển các dự án mang tính sáng tạo và các giải pháp hoạt động nhằm tăng cường năng lực của CBP trong việc phát hiện và xác định những nguy cơ tiềm ẩn trong những tình huống bắt buộc phải tạo điều kiện cho việc vận chuyển người và hàng hóa một cách hiệu quả. Ông còn thúc đẩy việc đàm phán với các tổ chức nước ngoài và doanh nghiệp tư nhân nhằm thiết lập các chương trình quan hệ đối tác với mục tiêu đảm bảo thương mại và vận tải quốc tế. Ông Farrelly cũng đứng đầu công tác liên cơ quan nhằm xác lập Đánh giá rủi ro, một phần trong Kế hoạch thực hiện Chiến lược về An ninh Chuỗi cung ứng toàn cầu của Nhà Trắng.

Bên cạnh các vị trí nêu trên, ông Farrelly đã từng giữ nhiều vai trò trong cơ cấu CBP, bao gồm: Chánh Văn phòng Hoạt động thực địa, Cố vấn tại Văn phòng Cao ủy, Quản lý Chương trình Hàng hóa An toàn, và Liên lạc viên tại Văn phòng Các vấn đề Quốc hội.

Trước khi làm việc tại CBP, ông Farrelly giữ vị trí Thư ký Luật tại văn phòng Chánh án Toà án Tối cao bang New Jersey và Trợ lý Hành pháp và Lập pháp cho ông Don Sherwood, thành viên Hạ viện Hoa Kỳ.

Ông Farrelly tốt nghiệp từ Trường Luật của Đại học Seton Hall và có bằng Cử nhân ngành Lịch sử và Truyền thông Công chúng từ trường American University.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.