Bernd Schlenther

Bernd Schlenther là Chuyên gia CT Strategies. Ông Schlenther có hơn 20 năm kinh nghiệm hoạt động và quản lý tại Tổng cục Thuế Nam Phi (SARS), nơi ông đã làm việc trong nhiều lĩnh vực, bao gồm thuế, Hải quan, thực thi và tuân thủ pháp luật, chống rửa tiền, quản lý rủi ro, và tình báo. Tại SARS, ông Schlenther đã tích cực tham gia các chương trình tiếp cận và nâng cao năng lực nhằm đối phó với các vấn đề cụ thể ở cả tầm khu vực và toàn cầu.

Các chức vụ nổi bật

Cố vấn Kỹ thuật, Diễn đàn Quản lý Thuế Châu Phi (ATAF)

Cố vấn Quản lý rủi ro, Chống rửa tiền, và Doanh thu, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF)

Quản lý cấp cao, Trưởng Đơn vị Quản lý rủi ro tuân thủ, Tổng cục Thuế Nam Phi (SARS)

Quản lý, Trung tâm Tình báo Tài chính

Ông Schlenther đã và đang làm việc với nhiều tổ chức quốc tế tại châu Phi, châu Á và Nam Mỹ, bao gồm Diễn đàn Quản lý Thuế Châu Phi (ATAF), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), và Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO), với tư cách là chuyên gia về các chủ đề quản lý rủi ro Hải quan, chính sách và thủ tục thuế, và các chiến dịch chống buôn bán trái phép động vật hoang dã.

Ông Schlenther có bằng Tiến sĩ ngành Chính sách Thuế từ Viện Thuế Châu Phi (ATI) của trường Đại học Pretoria, nơi ông hiện đang làm giảng viên. Ông là tác giả và đồng tác giả của nhiều bài báo và chương sách nói về tác động của hành vi tham nhũng và rửa tiền tới chính quyền Hải quan, giá trị của việc hợp tác liên cơ quan và quản trị tốt nhằm chống các dòng tài chính bất hợp pháp (IFF), và mối liên hệ giữa COVID–19 và các IFF.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.