Bradd Skinner

Ông Bradd Skinner là chuyên gia An ninh Nội địa và là nhà lãnh đạo xuất sắc với 35 năm kinh nghiệm trong nước và quốc tế. Với hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc tại Cơ quan Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ (CBP) và Bộ An ninh Nội địa (DHS), các lĩnh vực chuyên môn của ông Skinner bao gồm hệ thống an ninh biên giới, tổ chức và đàm phán các hoạt động thương mại, và điều tra quốc tế. Ông Skinner thông thạo tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh.

Các vị trí đã đảm nhiệm:

Trợ lý Giám đốc Thương mại của CBP Văn phòng Thực địa Houston, Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ

Phó Giám đốc Hoạt động thực địa, Văn phòng Thực địa Laredo, Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ

Tùy viên DHS, Canada Ottawa, Bộ An ninh Nội địa

Giám đốc, Chương trình Quan hệ Đối tác Hải quan – Doanh nghiệp Chống Khủng bố (CTPAT), Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ

Trước khi đảm nhiệm vai trò này, ông Skinner đã làm việc tại Văn phòng thực địa Laredo với tư cách là Phó Giám đốc Hoạt động thực địa của CBP và sau đó là Trợ lý Giám đốc Thương mại của CBP. Trong những vai trò này, ông đã lãnh đạo nhân viên cấp dưới về An ninh Biên giới, Hỗ trợ nhiệm vụ và Thương mại tại 8 cảng biên giới đất liền. Ông đã thành lập Trung tâm Đổi mới và Đào tạo Kiểm tra Không xâm phạm, thiết kế lại các quy trình xử lý đường sắt tại hai trong số các cửa khẩu lớn nhất ở biên giới Hoa Kỳ–Mexico thông qua sự hợp tác với ngành đường sắt và Hải quan Mexico.

Ông Skinner từng là Tùy viên DHS tại Ottawa, Canada. Ông đại diện cho DHS trong các hoạt động tương tác điều hành với chính phủ Canada về các vấn đề an ninh nội địa rộng lớn và phức tạp, liên quan đến hợp tác thực thi pháp luật hàng không, an ninh chuỗi cung ứng toàn cầu và bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng. Ông giữ vai trò chính trong việc đàm phán và thực hiện các sáng kiến trong Tầm nhìn An ninh Vành đai Ngoài biên giới (BTB) Hoa Kỳ–Canada, dẫn đến việc hoàn thành một số sáng kiến chuyển đổi, bao gồm Thỏa thuận Chia sẻ thông tin nhập cư, Thỏa thuận Kiểm tra trước thông quan Đường bộ/Đường sắt/Hàng hải/Hàng không, Kiểm soát Nhập cảnh/Xuất cảnh, hài hòa các phần tử dữ liệu Hải quan và phối hợp giữa các chương trình thương nhân đáng tin cậy và du khách đáng tin cậy.

Trước khi công tác ở Canada, ông Skinner là Giám đốc Chương trình Đối tác Hải quan – Doanh nghiệp Chống khủng bố (CTPAT) cho CBP. Với vị trí này, ông Skinner đã ký kết năm thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau (MRA) về an ninh chuỗi cung ứng với các Cơ quan Hải quan nước ngoài và đặt nền tảng cho một số thỏa thuận trong tương lai. Ông đã tăng cường mối quan hệ với các bên liên quan bên ngoài CBP thông qua các buổi thông tin và đào tạo toàn diện. Ngoài ra, ông còn phụ trách việc thiết kế, xây dựng và phổ biến các sản phẩm, ấn phẩm đào tạo về an ninh hàng hóa được sử dụng trên khắp thế giới. Ông Skinner cũng đã thực hiện một cuộc khảo sát đối với các công ty thành viên để đánh giá mức độ hài lòng của họ đối với các hoạt động của Chương trình.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.