Charles Bartoldus

Charles Bartoldus là quan chức điều hành hoạt động và chính sách với hơn 34 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thực thi pháp luật, an ninh quốc gia, và an ninh biên giới. Ông có kinh nghiệm phát triển, thực thi, và chỉ đạo các chương trình chiến thuật và chiến lược tại Hội đồng An ninh Quốc gia (NSS), Bộ An ninh Nội địa (DHS) và Cục Hải quan và Biên phòng (CBP) Hoa Kỳ. Gần đây nhất, ông giữ chức Giám đốc cấp cao về Giao thông vận tải & An ninh biên giới tại NSS, thuộc Văn phòng Điều hành của Tổng thống Hoa Kỳ.

Các chức vụ trước đây

Giám đốc cấp cao, Giao thông vận tải & An ninh biên giới, Hội đồng An ninh Quốc gia, Văn phòng Điều hành của Tổng thống Hoa Kỳ

Tùy viên tại Vương quốc Anh và Cộng hòa Ireland, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ

Phó Trợ lý Thư ký, Văn phòng Chính sách – Khả năng phục hồi, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ

Giám đốc cấp cao, Văn phòng Điều phối kiểm tra, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ

Giám đốc điều hành, Xác định trọng điểm và An ninh Quốc gia, Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ

Trước khi làm việc tại NSS, ông Bartoldus giữ chức Phó Trợ lý Thư ký tại Văn phòng Chính sách – Khả năng phục hồi thuộc DHS, nơi ông chịu trách nhiệm xây dựng và thực thi các chính sách của DHS về chuẩn bị trước thảm họa và phục hồi sau thảm họa.

Trước khi nắm vị trí này, ông Bartoldus đã làm việc tại London trong 3 năm dưới cương vị Tùy viên DHS tại Vương quốc Anh và Cộng hòa Ireland. Là đại diện trong nước của DHS trước Bộ Nội vụ Anh, ông đã giúp phát triển và thực hiện các sáng kiến chính sách của DHS giữa hai quốc gia. Ông đã phối hợp với Bộ Nội vụ Anh để phát triển các chiến lược chung về kiểm tra an ninh và quản lý rủi ro dùng trong công việc bảo đảm an ninh cho Thế vận hội Mùa hè London 2012. Ông cũng tham gia làm việc trong đội ngũ quản lý của Đại sứ với tư cách là đại diện của DHS trong các hoạt động của Đại sứ quán và phối hợp tình báo.

Ông Bartoldus từng giữ chức Giám đốc cấp cao tại Văn phòng Điều phối kiểm tra thuộc DHS, nơi ông trực tiếp chịu trách nhiệm việc phát triển và áp dụng các chương trình đã được cải thiện trên toàn DHS cho việc kiểm tra an ninh đối với du khách và lên danh sách theo dõi, phát triển Chương trình Chuyến bay an toàn của TSA, giải pháp One DHS, các nền tảng kiểm tra an ninh quốc tế, và các giải pháp chung về công nghệ thông tin. Ông đã giám sát các sáng kiến chiến lược chủ chốt áp dụng cho toàn bộ DHS, bao gồm các hệ thống thực thi kiểm tra an ninh, xác định, và phân tích đối với hàng hóa, du khách, và nhân viên.

Ở vị trí Giám đốc điều hành về Xác định trọng điểm và An ninh Quốc gia tại CBP, ông Bartoldus đã thiết kế và thành lập Trung tâm Xác định trọng điểm Quốc gia đối với hành khách và hàng hóa. Ông trực tiếp quản lý các hoạt động hàng ngày, đứng đầu hoạt động phát triển các hệ thống kiểm tra an ninh tự động dựa trên rủi ro, hợp nhất thành công các nhân viên từ Cơ quan Di trú & Nhập tịch và Chống khủng bố Hải quan thành một đội, và trực tiếp hỗ trợ việc phát triển và hoạt động của Sáng kiến An ninh Container, CTPAT, và các Chương trình Tư vấn nhập cư.

Ở đầu sự nghiệp, ông Bartoldus giữ nhiều vị trí khác nhau trong Cơ quan Hải quan: Văn phòng Chính sách Trụ sở chính, các Chương trình Thương mại và hành khách, Giám đốc Bộ phận Tịch thu tài sản, Giám đốc Điều hành Quỹ Tịch thu của Kho bạc, và các vị trí liên lạc viên, giám sát viên, nhà phân tích hoạt động, và thanh tra hải quan tại Quốc hội. Ông Bartoldus có bằng Cử nhân từ trường đại học Queens College. Ông đã tham gia học tại Viện Điều hành Liên bang và Chương trình Lãnh đạo điều hành Hải quan. Ông đã nhận được các giải thưởng Presidential Rank Award tại Dịch vụ Điều hành Cấp cao cho thành tích xuất sắc, Security Silver Star tại DHS cho thành tích xuất sắc, và giải Quản lý của năm tại CBP.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.