Christopher Kennally

Christopher Kennally là cán bộ Cục Hải quan và Biên phòng (CBP) Hoa Kỳ đã nghỉ hưu với hơn 44 năm hoạt động ở cấp độ liên bang. Trong sự nghiệp của mình, ông được nhiều người công nhận là chuyên gia về quản lý và an ninh biên giới, đặc biệt liên quan đến bảo đảm an ninh và tăng cường thương mại và du lịch. Với nhiều năm hoạt động liên bang tại các vị trí lãnh đạo trong cơ cấu CBP, ông Kennally mang đến cho CT Strategies nhiều kinh nghiệm, chuyên môn, và hiểu biết sâu rộng.

Các chức vụ nổi bật

Giám đốc Cảng khu vực – Savannah, Georgia, Văn phòng Hoạt động Thực địa, Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ

Quyền Giám đốc Hoạt động thực địa (DFO), Văn phòng thực địa Seattle, Văn phòng Điều hành Hiện trường, Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ

Trợ lý Giám đốc Hoạt động thực địa – Thương mại, Văn phòng thực địa Seattle, Văn phòng Điều hành Hiện trường, Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ

Phó Giám đốc điều hành, Đơn vị An ninh hàng hóa và phương tiện vận chuyển (CCS), Văn phòng Điều hành Hiện trường, Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ

Trước khi nghỉ hưu vào tháng 9 năm 2020, ông Kennally là Giám đốc Cảng khu vực ở Savannah, bang Georgia. Tại đây, ông giám sát toàn bộ các hoạt động ở cảng biển lớn thứ ba ở Hoa Kỳ và Trạm kiểm tra tập trung (CES) duy nhất của CBP ở ngay tại cảng container. Ông đã có vai trò quan trọng trong việc triển khai Công nghệ Theo dõi từ xa cho Kiểm tra Không xâm nhập (NII), giúp phát triển các tuyến đường thương mại an toàn sau này.

Khi còn là Quyền Giám đốc Hoạt động thực địa tại Văn phòng Thực địa Seattle, ông Kennally chịu trách nhiệm quản lý các cảng khu vực tại Blaine, bang Washington, Seattle, bang Washington, Pembina, bang North Dakota, và Great Falls, bang Montana. Ông là lãnh đạo của hơn 1700 nhân viên và giám sát các chương trình và hoạt động trên toàn khu vực 5 bang, trong đó gồm 67 Cửa khẩu nhập.

Ở vị trí Trợ lý Giám đốc Hoạt động thực địa – Thương mại tại Văn phòng Thực địa Seattle, ông Kennally chịu trách nhiệm quản lý các chương trình thương mại quốc tế và đảm bảo chống gian lận, bảo vệ nông nghiệp, và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Ông ủng hộ các chương trình thí điểm NII cho công nghệ mới như hệ thống Quét đường sắt Năng lượng cao tại International Falls, bang Minnesota và Cổng phát hiện phóng xạ cho Xe nâng container bên trong tại cảng biển Tacoma, bang Washington.

Khi giữ chức Phó Giám đốc điều hành Đơn vị An ninh hàng hóa và phương tiện vận chuyển (CCS), ông Kennally đã đứng đầu và giám sát đơn vị phát triển, quản lý, và thi hành các chính sách và quy định quốc gia về an ninh chuỗi cung ứng, an ninh hàng hóa, và tạo thuận lợi thương mại. Đơn vị này là bộ phận lớn nhất và quan trọng nhất trong cả cơ quan, bao gồm cả tài sản trong nước và quốc tế. Bằng cách tham gia đa dạng các diễn đàn quốc tế, các tổ chức và các cuộc họp với khu vực tư nhân, ông Kennally đã xây dựng các liên minh quốc gia và toàn cầu giữa các chính phủ nước ngoài và khu vực tư nhân ủng hộ việc triển khai Chiến lược Quốc gia An ninh Chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ông đã chuyển đổi tất cả các quy trình vận chuyển hàng hóa và chính sách mục tiêu sang phương pháp dựa trên rủi ro, nhờ vậy tiết kiệm được hàng triệu đô la chi phí dành cho nguồn nhân lực, tăng cường tạo thuận lợi thương mại hợp pháp. Ông Kennally đã thiết kế, lập và quản lý chương trình thí điểm Kiểm tra trước Hàng hóa đường hàng không (ACAS), thông qua việc thiết lập các quan hệ đối tác toàn cầu và phát triển cơ chế thu thập dữ liệu nâng cao và xác định rủi ro từ trước khi hàng hóa được vận chuyển sang Hoa Kỳ. Ông cũng bảo đảm có được sự ủng hộ từ khu vực tư nhân với các sáng kiến và quy định mới liên quan tới hàng hóa, chẳng hạn như cải cách xuất khẩu, hiện đại hóa các hệ thống NII, và các chương trình thí điểm về các phương tiện vận tải hàng không, đường sắt, và xe tải.

Ông Kennally tốt nghiệp Viện Lãnh đạo CBP tại Trường Kinh doanh Booth, Đại học Chicago vào năm 2011 và là người nhận giải Dean–Melendez về Chống khủng bố và giải cho thành tích xuất sắc (Tạo thuận lợi Thương mại) từ Tổng cục trưởng.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.