Claire Dodman

Claire Dodman là Giám đốc Phát triển Kinh doanh tại CT Strategies, là công ty cung cấp các dịch vụ tư vấn chiến lược cho khách hàng tìm kiếm sự hiểu biết sâu sắc và cách tiếp cận sáng tạo đối với các thách thức hiện có về quản lý biên giới và chuỗi cung ứng ở Hoa Kỳ và trên toàn thế giới.

Ở vị trí Giám đốc Phát triển Kinh doanh, bà Dodman chịu trách nhiệm xác định và theo đuổi các cơ hội và các mối quan hệ đối tác mang tính chiến lược. Bà Dodman định hướng mục tiêu mở rộng kinh doanh, viết đề xuất và kế hoạch dự án, và thực hiện tiếp cận.

Cũng tại CT Strategies, Bà Dodman từng giữ chức Cộng tác viên cao cấp về Các dịch vụ toàn cầu, hỗ trợ cho danh mục khách hàng của CT Strategies thông qua nghiên cứu, phân tích, và quản lý tiếp cận tổng thể.

Bà Dodman có bằng Cử nhân ngành Kinh tế và Quan hệ quốc tế từ trường Royal Holloway, Đại học London.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.