Conor Crep

Conor Crep là Cộng tác viên Dịch vụ toàn cầu tại CT Strategies, ở vị trí Cộng tác viên Dịch vụ toàn cầu, ông Crep hỗ trợ cho danh mục khách hàng của CT Strategies, quản lý các mối quan hệ với khách hàng, và thực hiện nghiên cứu và phân tích nhắm đến các sản phẩm bàn giao cho khách hàng.

Các vị trí trước đây

Nhà phân tích, CT Strategies

Thực tập sinh, CT Strategies

Thực tập sinh Lập pháp, Thượng viện bang Florida

Trước khi gia nhập CT Strategies, ông Crep là thực tập sinh làm công việc nghiên cứu cho một thành viên Thượng viện Bang Florida. Ông có bằng Cử nhân ngành Khoa học Chính trị và Quan hệ Quốc tế và bằng Thạc sĩ ngành Quan hệ Quốc tế từ trường Đại học Bang Florida.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.