David Austin

David Austin là chuyên gia về Hoạt động Hải quan, Công nghệ thông tin, và Đào tạo với 33 năm kinh nghiệm làm việc cho chính phủ và 14 năm hoạt động cố vấn và huấn luyện trong khu vực tư nhân. Ông bắt đầu sự nghiệp tại Cục Hải quan Hoa Kỳ với chức danh Thanh tra Hải quan và kết thúc sự nghiệp liên bang tại Cục Hải quan và Biên phòng (CBP) Hoa Kỳ trên cương vị Trợ lý Giám đốc cảng chuyên về Hoạt động thương mại tại cảng Baltimore. Ông có 23 năm làm quản lý IT tại Trụ sở CBP, tham gia các công việc thiết kế, phát triển, tạo tài liệu, thử nghiệm, đào tạo và triển khai hệ thống. Trong thời gian này, ông đã góp phần hiện đại hóa và tăng cường tự động hóa cho nhiều hoạt động và các hệ thống xử lý thương mại của CBP.

Các chức vụ nổi bật

Trợ lý Giám đốc cảng, Hoạt động thương mại cảng Baltimore, Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ

Trưởng nhóm, Nhóm phát triển Hệ thống Môi trường thương mại tự động (ACE), Văn phòng Công nghệ thông tin, Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ

Giám đốc, Bộ phận Đảm bảo chất lượng Hệ thống Thực thi, Văn phòng Công nghệ thông tin, Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ

Gần đây nhất, ông Austin đã trợ giúp cho Nhóm huấn luyện của Bộ phận Chương trình Hệ thống Hành khách tại Văn phòng Công nghệ thông tin của CBP. Những đóng góp của ông bao gồm xây dựng kế hoạch đào tạo, tài liệu đào tạo, giảng dạy trên lớp và đào tạo từ xa. Ông được công nhận là chuyên gia về chủ đề Hệ thống Thực thi CBP nhằm mục đích xử lý các phương tiện, người điều khiển và người ngồi trên phương tiện, hành khách đi bộ, khách du lịch đường thủy và hàng không, phi hành đoàn, máy bay riêng, phi công, chủ tàu, người điều khiển tàu, và hành khách.
Ông cũng đã hỗ trợ cho Văn phòng Hoạt động Thực địa (OFO) của CBP trong việc thiết kế, định hình và triển khai công cụ lên kế hoạch trên toàn quốc nhằm giúp quá trình lên lịch làm việc cho hàng nghìn Cán bộ CBP và các nhân viên khác trở nên hiệu quả, tiết kiệm công sức hơn. Là người đứng đầu Nhóm huấn luyện sử dụng công cụ lên kế hoạch tại OFO, ông đã lập kế hoạch đào tạo, tài liệu đào tạo, và cung cấp chỉ dẫn cho các huấn luận viên hiện trường.

Trong suốt 8 năm cuối làm việc cho chính phủ, ông Austin quản lý đội ngũ nhân viên gồm 70 thanh tra, 15 chuyên gia nhập khẩu, và 14 chuyên gia nhập cảnh chịu trách nhiệm nhập cảnh và thông quan cho tàu thủy, máy bay, hành khách, và hàng hóa nhập khẩu vào và xuất khẩu ra từ cảng Baltimore. Ông trực tiếp hỗ trợ Giám đốc cảng và các Quản lý cấp cao trong việc triển khai và quản lý các chính sách và quy định phức tạp về xuất nhập khẩu. Ông có tham gia nhiều công tác đặc biệt, bao gồm đào tạo về quản lý, chương trình cố vấn, phỏng vấn có cấu trúc, và tiến hành điều tra hành chính (tìm hiểu tình hình thực tế).

Trên cương vị Giám đốc Bộ phận Đảm bảo chất lượng Hệ thống Thực thi, ông chỉ đạo hoạt động của ba phân nhóm chịu trách nhiệm lần lượt về đảm bảo chất lượng dữ liệu, kiểm thử chấp nhận cho các chương trình, và đào tạo toàn quốc về các hệ thống thực thi tự động của quốc gia được nhiều cơ quan thực thi pháp luật liên bang sử dụng cho các hoạt động kiểm tra, điều tra, báo cáo, và thống kê quản lý.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.