Erik Moncayo

Erik Moncayo có hơn 25 năm phục vụ Chính phủ Liên bang trong các lĩnh vực an ninh, tình báo và phân tích, quan hệ quốc tế, đào tạo và phát triển nhân viên, và thiết kế và quản lý tổ chức. Sự nghiệp liên bang của ông bắt đầu tại Cơ quan Tuần tra Biên giới Hoa Kỳ (USBP) vào tháng 2 năm 1996 tại Douglas, bang Arizona. Gần đây nhất, ông Moncayo giữ chức Phó Trợ lý Ủy viên tại Văn phòng Các vấn đề quốc tế (INA) thuộc Cục Hải quan và Biên phòng (CBP) Hoa Kỳ, nơi ông lãnh đạo điều hành trong việc lên kế hoạch cho các chiến lược ngắn và dài hạn, các hoạt động, và các dự án có tầm ảnh hưởng quốc gia và quốc tế. Với nhiều năm hoạt động liên bang tại các vị trí lãnh đạo trong cơ cấu CBP, ông mang đến cho CT Strategies nhiều kinh nghiệm, chuyên môn, và hiểu biết sâu rộng.

Các chức vụ trước đây

Phó Trợ lý Ủy viên, Văn phòng Các vấn đề quốc tế, Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ

Chánh Văn phòng, Lực lượng Đặc nhiệm Phối hợp – Miền Tây, Bộ An ninh Nội địa (DHS) Hoa Kỳ

Giám đốc điều hành Lực lượng Đặc nhiệm Phối hợp – Miền Tây, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ

Tùy viên CBP tại Panama, Văn phòng Các vấn đề quốc tế, Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ

Trưởng Bộ phận về Hoạt động, Khu vực Tuần tra biên giới El Centro, Cơ quan Tuần tra Biên giới Hoa Kỳ

Phó Tùy viên CBP tại Mexico, Văn phòng Các vấn đề quốc tế, Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ

Trước khi làm việc tại INA, ông giữ các vị trí Đặc vụ Giám sát Tuần tra biên giới tại Douglas, bang Arizona, và Charleston, bang South Carolina, và Trợ lý Giám đốc tại Trụ sở USBP. Ông cũng từng giữ các chức Đặc vụ tuần tra Phụ trách tại Trạm Tuần tra biên giới El Centro, bang California, và Trưởng Bộ phận về Hoạt động tại Khu vực Tuần tra biên giới El Centro. Ông đã đại diện cho CBP trên trường quốc tế với tư cách Phó Tùy viên CBP tại Mexico và Tùy viên CBP tại Panama. Trước khi trở lại INA với tư cách Phó Trợ lý Ủy viên, ông là Chánh Văn phòng và Giám đốc điều hành cho Lực lượng Đặc nhiệm Phối hợp DHS – Miền Tây.

Trong suốt sự nghiệp của mình, ông đã đàm phán và mở rộng thành công cho một số sáng kiến nổi bật của CBP và DHS. Ông Moncayo đã dẫn dắt việc tạo dựng và triển khai một số phương pháp tốt nhất ở cấp trạm về hoạch định chiến lược, quản lý rủi ro, lãnh đạo tổ chức, và hình phạt áp dụng cho việc nhập cảnh trái phép. Ông chỉ đạo việc thiết kế và thực hiện một số chương trình quốc tế quan trọng của CBP và DHS về nâng cao năng lực, chia sẻ thông tin, các hoạt động phối hợp,tạo thuận lợi thương mại và du lịch. Dựa vào những đóng góp của ông cho việc hợp nhất sứ mệnh của DHS và an ninh quốc tế, ông đã được trao các giải thưởng Distinguished Service Award từ DHS, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, và Cảnh sát Biên giới Quốc gia Panama.

Ông Moncayo có bằng Cử nhân Khoa học từ trường Đại học Columbia Southern, tốt nghiệp loại xuất sắc. Ngoài ra, ông còn tốt nghiệp Viện Lãnh đạo CBP tại Trường Kinh doanh Booth, Đại học Chicago, và Chương trình Phát triển Ứng viên DHS, nhận Chứng chỉ Lãnh đạo Điều hành Chủ chốt tại trường đại học American University.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.