Erin Sofianek

Erin Sofianek là Nhà phân tích Dịch vụ toàn cầu tại CT Strategies, công ty cung cấp dịch vụ tư vấn chiến lược cho những khách hàng đang tìm kiếm cái nhìn sâu sắc và cách tiếp cận sáng tạo đối với các thách thức hiện co về quản lý biên giới và chuỗi cung ứng ở Hoa Kỳ và trên toàn thế giới.

Các vị trí trước đây

Thực tập sinh Nghiên cứu Thị trường, Boeing

Nhà nghiên cứu, Đại học Jordan

Thực tập sinh Dự án, Viện Trẻ em Trung Đông (MECI)

Trước khi đến với CT Strategies, bà Sofianek là Thực tập sinh Nghiên cứu thị trường tại Boeing. Trước đó, bà là Nhà nghiên cứu tại Đại học Jordan và từng là Thực tập sinh Phát triển cho Viện Trẻ em Trung Đông (MECI) ở Amman, Jordan.

Bà Sofianek đặc biệt quan tâm đến các chiến lược phát triển kinh tế và nâng cao năng lực quốc tế. Bà có bằng Cử nhân Kinh tế và Quan hệ Quốc tế tại Đại học Gonzaga.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.