Gary Lupinacci

Gary Lupinacci là chuyên gia xuất sắc, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực an ninh hàng hóa cả trong khu vực công và khu vực tư.

Các chức vụ nổi bật

Phó Giám đốc Bộ phận An ninh, Tuân thủ chính phủ, Worldwide Flight Services

Chuyên gia An ninh vận tải, Cục An ninh vận tải Hoa Kỳ

Trợ lý Trưởng chi nhánh, Cục An ninh vận tải Hoa Kỳ

Giám đốc Tuân thủ An ninh vận tải và An ninh hàng hóa, Worldwide Flight Services

Giám đốc điều hành, Worldwide Flight Services

Ông Lupinacci từng là Phó Giám đốc Bộ phận An ninh và Chấp hành chính phủ tại Worldwide Flight Services. Trên cương vị này, ông đứng đầu nhóm nhân viên an ninh khu vực chịu trách nhiệm về toàn bộ an ninh của 95 thành phố và hơn 10.000 nhân viên. Bên cạnh đó, ông còn phát triển và triển khai các chương trình thay đổi văn hóa an ninh chiến lược.

Ông Lupinacci đã có sáu năm làm việc tại Cục An ninh vận tải (TSA) với vai trò lần lượt là Trợ lý Trưởng chi nhánh và Chuyên gia An ninh vận tải. Với tư cách là Trợ lý Trưởng chi nhánh, ông đã phát triển và quản lý Chương trình Kiểm tra Hàng hóa được chứng nhận để giúp các hãng giao nhận vận tải và người gửi hàng kiểm tra trước, và đảm bảo yêu cầu kiểm tra an ninh 100% hàng hóa được vận chuyển bằng máy bay dân dụng mà không gây ra nguy cơ hoãn chuyến bay hoặc hư hỏng hàng hóa. Ngoài ra, ông còn lãnh đạo đội ngũ gồm 12 Chuyên gia phân tích An ninh hàng hóa.

Với tư cách là Chuyên gia An ninh vận tải, ông Lupinacci giữ vai trò quan trọng tại Văn phòng Chính sách an ninh và Hợp tác doanh nghiệp trong việc mở rộng các quy định về vận tải hàng không, các giải pháp công nghệ và các chính sách nhằm tăng cường an ninh chuỗi cung ứng hàng hóa hàng không, đồng thời đảm bảo dòng chảy thương mại tự do thông qua các hệ thống vận tải đa phương thức.

Trước khi gia nhập Cục An ninh vận tải, ông từng lần lượt đảm nhận các vị trí Giám đốc An ninh hàng hóa và Giám đốc điều hành của Worldwide Flight Services. Trên cương vị Giám đốc, ông đã lên kế hoạch và triển khai tăng cường an ninh trước các yêu cầu được đề xuất bởi TSA về Chương trình Kiểm tra Hàng hóa được chứng nhận, mở rộng phương pháp xử lý vận tải hàng hóa và thực hiện kiểm toán nội bộ TSA. Trên cương vị Giám đốc điều hành, ông chịu trách nhiệm giám sát hoạt động của tám giám đốc điều hành sân bay tại các địa điểm phục vụ cho hơn 65 phi cơ chuyên chở hành khách.

Trước đây, ông Lupinacci từng làm việc tại vị trí Quản lý phụ trách hàng hóa của British Airways World Cargo và Giám sát Hoạt động và Đại lý lưu thông hàng hóa của Japan Air Lines.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.