Gillian Castle

Gillian Castle hiện là Cố vấn Hải quan cho Mạng lưới Người hành nghề Hải quan Liên u (PEN–CP) tại Hiệp hội Nghiên cứu Xuyên biên giới (CBRA).

Các vị trí trước đây

Cố vấn Hải quan, Hiệp hội Nghiên cứu Xuyên biên giới (CBRA)

Cố vấn Chính sách Cấp cao, Cơ quan Thuế và Hải quan Anh

Cố vấn Chính sách Hoạt động, Liên minh Chống ma túy Anh

Trong vai trò hiện tại, bà Castle chịu trách nhiệm phát triển và giám sát cơ sở dữ liệu được thiết kế dành cho các quan chức Hải quan nhằm mục đích khám phá, nghiên cứu, và chia sẻ kinh nghiệm và chuyên môn trong việc phát triển và áp dụng các thiết bị kỹ thuật và những sự đổi mới nhằm cải thiện công tác đánh giá rủi ro trong môi trường Hải quan.
Trước khi đến với CBRA, Gillian Castle đã dành hơn 17 năm làm việc tại Cơ quan Thuế và Hải quan Anh. Gần đây nhất, bà Castle giữ chức Cố vấn Chính sách Cấp cao về chính sách Brexit, chịu trách nhiệm chuyên môn chủ đề đặt mục tiêu rủi ro và an ninh chuỗi cung ứng. Bà Castle cũng từng là đại biểu chính cho Anh/EU trong nhiều Ủy ban và nhóm công tác của WCO về đánh giá rủi ro và chuỗi cung ứng, bao gồm việc bà giữ chức Chủ tịch Nhóm chuyên gia kỹ thuật về An ninh Hàng hóa đường hàng không (TEGACS).
Trước khi làm việc tại Cơ quan Thuế và Hải quan Anh, bà Castle giữ vị trí Cố vấn Chính sách Hoạt động tại Liên minh Chống ma túy Anh, nơi bà chịu trách nhiệm về chính sách liên quan đến chó nghiệp vụ và việc triển khai đưa thiết bị kỹ thuật được nâng cấp ra hiện trường.

Bà Castle rất tận tâm trong công tác tạo thuận lợi thương mại và du lịch hợp pháp và thúc đẩy lợi ích cho quốc gia và kinh tế thương mại thông qua việc thực hiện đánh giá rủi ro có hiệu quả và kiểm soát an ninh Hải quan hợp lý.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.