Han Ngo

Cô Hân là chuyên gia tư vấn tại CTS Việt Nam, chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn chiến lược cho các khách hàng tìm kiếm sự hiểu biết sâu sắc và cách tiếp cận sáng tạo đối với các thách thức hiện có về quản lý biên giới và chuỗi cung ứng ở Việt Nam và trên toàn thế giới.

Các chức vụ trước đây:

Nhân viên hành chính cấp cao, Tổ chức cứu trợ/Phát triển Quốc tế (FIDR)

Nhân viên quản lý đơn hàng cấp cao, Tổng Công Ty Dệt May Hòa Thọ

Nhân viên quản lý đơn hàng, Công Ty CP Vinatexdn


Cô tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh tại Trường Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng, đặc biệt cô có nhiều kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực ngoại thương tại Việt Nam. Cô là chuyên gia về quản lý cơ sở dữ liệu, bao gồm các hoạt động xuất nhập khẩu và cung cấp dịch vụ khách hàng.

Trước khi gia nhập CTS Việt Nam, cô Hân là Nhân viên hành chính cấp cao của Tổ chức Cứu trợ / Phát triển Quốc tế (FIDR) của Nhật. Cô có bằng cử nhân Quản trị kinh doanh tại trường Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng, tốt nghiệp loại xuất sắc, đồng thời thông thạo Tiếng Anh và Tiếng Việt.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.