Jeffrey Baldwin

Jeffrey Baldwin là chuyên gia Hải quan và hoạt động cảng với hơn 39 năm phục vụ liên bang tại Cơ quan Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ (CBP) và các cơ quan tiền nhiệm của nó. Trong suốt sự nghiệp của mình, ông đã được giao phó việc quản lý các hoạt động thực thi pháp luật, chính sách và cơ sở hạ tầng tại các địa điểm cảng đa phương thức quan trọng trên khắp Hoa Kỳ cũng như ở cấp quốc gia.

Các chức vụ nổi bật:

Giám đốc Hoạt động Thực địa, Văn phòng Thực địa Houston, Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ

Giám đốc Cảng, Cảng biển Miami, Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ

Giám đốc Cảng, Sân bay Quốc tế Miami, Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ

Quyền Giám đốc Điều hành Hoạt động, Văn phòng Điều hành Thực địa, Hải quan Biên phòng Hoa Kỳ

Gần đây nhất, ông Baldwin giữ chức vụ Giám đốc Hoạt động Thực địa thuộc Văn phòng Thực địa Houston của Chính Phủ. Với tư cách là Giám đốc Văn phòng Thực địa, ông Baldwin có trách nhiệm giám sát việc ra vào của tất cả hành khách, các hãng vận tải và hàng hóa quốc tế trong phạm vi quyền hạn của Văn phòng thực địa Houston, bao gồm Houston, Dallas, San Antonio, Austin, Lubbock, Port Arthur, Corpus Christi, Amarillo, Freeport, Midland, Oklahoma City và Tulsa, Oklahoma. Dưới sự lãnh đạo của mình, Ông đã hướng dẫn cho các cảng thông qua việc thi hành các chính sách và quản lý chất lượng.

Trước đó, ông Baldwin cũng liên tiếp giữ chức Giám đốc Cảng của cả Cảng biển Miami (Port Miami) và Sân bay Quốc tế Miami. Với tư cách là Giám đốc Cảng, ông Baldwin giám sát các hoạt động của Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ trong khu vực hành khách và hàng hóa. Ông chịu trách nhiệm về việc thực hiện các hoạt động đổi mới, giám sát việc nâng cấp cơ sở vật chất và chịu trách nhiệm kiểm tra toàn bộ lưu lượng hành khách và hàng hóa ra vào cảng, nơi xử lý hơn 4,13 triệu hành khách và 2.500 tàu chở hàng và du lịch hàng năm.

Ông Baldwin từng là Quyền Giám đốc Điều hành Hoạt động của Văn phòng Hoạt động Thực địa tại Trụ sở CBP ở Washington, DC. Với vị trí này, ông là giám đốc điều hành cấp cao chịu trách nhiệm quản lý hoạt động của 20 văn phòng thực địa lớn và hoạt động tại 328 cảng nhập cảnh. Ngoài ra, ông Baldwin đã đại diện cho Hoa Kỳ về các vấn đề liên quan đến Hải quan và các sáng kiến đào tạo ở Châu u, Trung và Nam Mỹ, và Châu Phi. Ông đã từng phục vụ trong ‘Ban cố vấn của Ủy viên’ và Ban chuyên môn quốc gia của CBP, người có công trong việc sửa đổi các tiêu chuẩn tìm kiếm cá nhân và tham gia vào việc thành lập Hội đồng Xem xét Kỷ luật của cơ quan. Trước đó, ông Baldwin cũng từng là Giám đốc Hoạt động Thực địa của Văn phòng Thực địa Bắc Florida của CBP và Giám đốc Cảng Khu vực tại Savannah, GA.

Vào tháng 11 năm 2008, ông Baldwin đã nhận được Giải thưởng của Bộ trưởng cho ‘Nhóm DHS xuất sắc’ để ghi nhận những nỗ lực tái xây dựng, phục hồi và cứu trợ, phục hồi và tái xây dựng trong mùa bão của CBP. Vào tháng 3 năm 2009, ông đã nhận được Giải thưởng Ủy viên CBP có kinh nghiệm thực tiễn tốt nhất và giải thường sáng tạo cho sáng kiến ‘Model Ports Initiative’.

 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.