Joe Uribe

Joe Uribe là chuyên gia hoạt động Hải quan mới nghỉ hưu với 38 năm làm việc tại ba cơ quan liên bang khác nhau. Với nhiều năm làm việc và lãnh đạo của mình trong lĩnh vực tạo thuận lợi thương mại, kiểm định nông nghiệp và an ninh biên giới, ông mang đến nguồn kinh nghiệm phong phú và độc đáo cho đội ngũ CT Strategies.

Các chức vụ nổi bật

Trợ lý Giám đốc cảng, Cảng Laredo, Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ

Giám đốc Chuyên gia nông nghiệp, Cảng Laredo, Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ

Giám đốc cảng, Cục Thanh tra Sức khỏe Động Thực vật, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ

Từ năm 2005 đến năm 2015, ông Uribe đảm nhận vị trí Trợ lý Giám đốc Cảng tại cửa khẩu đường bộ lớn nhất Hoa Kỳ tại Laredo, bang Texas. Trên cương vị này, ông Uribe đã chịu trách nhiệm xử lý lượng hàng hóa trị giá hơn 200 tỷ đô la hàng năm, tích lũy được vốn kiến thức sâu rộng về các hoạt động của xe tải, đường sắt, đường hàng không, kho bãi và các hoạt động tại khu Phi Thuế quan. Bên cạnh đó, ông Uribe còn từng được bổ nhiệm vị trí Quyền Giám đốc cảng Laredo vào năm 2011 và năm 2013. Trong suốt thời gian đảm nhận vị trí này, ông quản lý một đội ngũ khoảng 1000 nhân viên liên bang và giám sát toàn bộ các hoạt động hành khách, nghiên cứu chiến lược và hoạt động thương mại của cảng.

Trước khi trở thành Trợ lý Giám đốc cảng, Joe Uribe từng đảm nhận vị trí Giám đốc chuyên gia nông nghiệp của Cục Hải quan và Biên phòng (CBP) Hoa Kỳ ở Laredo, Texas. Trong hai năm hoạt động, ông đã hỗ trợ quá trình sáp nhập Cục Hải quan Hoa Kỳ, Cục Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ và Cục Thanh tra Sức khỏe Động Thực vật thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA–APHIS) vào Văn phòng Hoạt động Thực địa của CBP, đảm bảo việc chuyển đổi hoạt động kiểm dịch nông sản sang cơ quan mới được tiến hành một cách cẩn thận.

Trước khi chuyển sang CBP, ông Uribe đã có 24 năm làm việc tại Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ. Trong khi đảm nhiệm vị trí Giám đốc cảng của USDA đại diện cho Cục Thanh tra Sức khỏe Động Thực vật tại Laredo, ông chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động kiểm dịch nông nghiệp tại cảng.

Bên cạnh đó, ông Uribe cũng từng giữ chức vụ Thanh tra Giám sát Bảo vệ và Kiểm dịch Thực vật, nơi ông đại diện cho USDA làm việc với chính phủ nước ngoài ở Mexico và Hà Lan về các vấn đề liên quan đến xử lý hàng hóa vận chuyển bằng đường sắt và xuất khẩu nông sản.

Joe Uribe bắt đầu sự nghiệp liên bang của mình tại Bộ Nội vụ Hoa Kỳ. Trong suốt sự nghiệp của mình, ông Uribe đã tích lũy được nhiều kiến thức chuyên sâu về các vấn đề quan trọng trong an ninh biên giới và cho thấy khả năng lãnh đạo vững chắc, ổn định. Ông có bằng Cử nhân ngành Khoa học về động vật từ Đại học Texas A&M.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.