Kathleen Conway

Kathleen Conway là một chuyên gia quản lý biên giới giàu kinh nghiệm với hơn ba mươi sáu năm phục vụ trong lĩnh vực thực thi pháp luật, an ninh biên giới, chính sách và hoạt động thương mại. Bà bắt đầu sự nghiệp liên bang của mình với tư cách là Thanh tra Hải quan Hoa Kỳ và kể từ đó đã thực hiện và chỉ đạo các chương trình chiến thuật và chiến lược trong Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS) và Cơ quan Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ (CBP). Các lĩnh vực chuyên môn của bà Conway bao gồm an ninh biên giới và tạo thuận lợi thương mại, hoạt động Hải quan và nhập cư, quản lý rủi ro và các công nghệ áp dụng cho quản lý biên giới.

Các chức vụ nổi bật:

Liên lạc viên thực địa, Văn phòng Quốc hội, Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ

Giám đốc Khu vực Tiền thông quan, Văn phòng Điều hành Hiện trường, Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ

Tùy viên CBP, Phái đoàn Hoa Kỳ tại Liên minh Châu u và Tổ chức Hải quan Thế giới, Cơ quan Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ

Giám đốc Điều hành và An ninh, Văn phòng Điều hành Hiện trường, Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ

Gần đây nhất, bà Conway giữ chức vụ Liên lạc viên thực địa của Văn phòng Các vấn đề Quốc hội tại CBP, nơi bà cung cấp thông tin chi tiết về hoạt động trong việc giải quyết các vấn đề quốc hội và luật liên quan đến an ninh biên giới và thương mại.

Trước khi đảm nhiệm vị trí Liên lạc viên thực địa, Bà Conway là Giám đốc Khu vực Tiền thông quan của Văn phòng Điều hành Hiện trường (OFO) tại CBP. Với tư cách này, Bà đã quản lý các hoạt động vận chuyển hành khách bao gồm khoảng 500 nhân viên CBP tại mười lăm địa điểm trước khi thông quan ở 5 quốc gia.

Bà Conway cũng đã từng là Tùy viên CBP cho cả Phái bộ Hoa Kỳ tại Liên minh Châu u và trước đây là Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO), tại Brussels, Bỉ. Trong khi kết nối với Phái đoàn Hoa Kỳ tại Liên minh Châu u, Bà đã đại diện cho CBP giải quyết một loạt các sáng kiến quản lý biên giới và an ninh biên giới với các chính phủ nước ngoài, nhân viên Đại sứ quán, hiệp hội thương mại, đại diện ngành và hãng vận tải. Với tư cách là Tùy viên của WCO, Bà Conway đã đại diện cho CBP trong việc thúc đẩy các thông lệ quốc tế tốt nhất về quản lý rủi ro, các sáng kiến đổi mới an ninh hàng hóa, phát triển chương trình Doanh nghiệp ưu tiên và công nhận lẫn nhau, tất cả đều đóng vai trò là thành phần chính trong việc xây dựng và thực hiện ‘Khung SAFE’ của WCO.

Trước đó tại OFO, bà Conway là Giám đốc Phụ trách An ninh và Quản lý, nơi bà đã phát triển các chính sách và thủ tục, thực hiện các sáng kiến và đánh giá chương trình, đồng thời phối hợp với các bộ phận khác của Bộ An ninh Nội địa và một số cơ quan Liên bang.
Ngoài ra, Bà Conway đã từng là Giám đốc Chương trình cho nhiều văn phòng trong CBP và tiền thân của nó, Cục Hải quan Hoa Kỳ, bao gồm Văn phòng Chống khủng bố, Bộ phận Chống buôn lậu của OFO và Bộ phận Hỗ trợ và Đào tạo Quốc tế của Văn phòng Các vấn đề quốc tế.

Bà Conway tốt nghiệp Học viện Lãnh đạo Hải quan tại Đại học Columbia. Bà cũng đã nhận được Chứng chỉ Quản lý Dự án Quốc tế ESI từ Đại học George Washington.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.