Leigh Winchell

Ông Winchell là một chuyên gia hải quan và điều tra với hơn 34 năm kinh nghiệm có liên quan trong thực thi pháp luật. Ông Winchell từng đảm nhiệm vị trí điều hành trong các cơ quan, tổ chức như: Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO), Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ, và cơ quan tiền thân của nó, Cục Hải quan Hoa Kỳ.

Các chức vụ nổi bật

Phó Giám đốc, Ban Tuân thủ và Thực thi, Tổ chức Hải quan Thế giới

Trợ lý Giám đốc, Hoạt động nội địa, Cục Điều tra An ninh Nội địa, Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ

Trợ lý Giám đốc, Chương trình điều tra, Cục Điều tra An ninh Nội địa, Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ

Đặc vụ Phụ trách, Văn phòng Seattle Washington, Cục Điều tra An ninh Nội địa, Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ

Ông Winchell là nguyên Phó Giám đốc Ban Tuân thủ và Thực thi của Tổ chức Hải quan thế giới. Trong vai trò này, ông chịu trách nhiệm bảo trì Mạng lưới Thực thi Hải quan (CEN) và điều phối các hoạt động quốc tế về thực thi xuyên biên giới trong phạm vi ưu tiên của WCO: tuân thủ Hải quan, phòng chống ma túy, an ninh, tội phạm môi trường, và quyền sở hữu trí tuệ/an toàn và vệ sinh lao động. Ông cũng chịu trách nhiệm về các chương trình đào tạo của WCO, hỗ trợ kỹ thuật đối với các quốc gia thành viên và thiết lập các thủ tục và chính sách thực thi tuân thủ của WCO.

Trước khi làm việc tại Tổ chức Hải quan thế giới, ông Winchell đã từng làm việc tại Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) và cơ quan tiền thân của nó, Cục Hải quan Hoa Kỳ trong 27 năm. Mới đây nhất, ông đảm nhiệm vị trí Trợ lý Giám đốc về Hoạt động nội địa tại Cục Điều tra An ninh Nội địa (HSI) thuộc ICE. Ở vị trí này, ông Winchell đã giám sát 6500 đặc vụ và trực tiếp giám sát các hoạt động điều tra và thực thi của HSI cũng như các hoạt động nhắm vào tội phạm xuyên biên giới: buôn lậu số tiền lớn, buôn lậu ma túy, tội phạm mạng, và buôn người. Trước đó, từ năm 2011 đến năm 2012, ông Winchell từng phục vụ cho HSI với tư cách là Trợ lý Giám đốc Chương trình điều tra, chịu trách nhiệm tư vấn pháp lý cho Cục trưởng HSI về các thủ tục tố tụng dân sự và hình sự liên quan đến vi phạm luật, vi phạm quy đinh về Di trú và Hải quan. Bên cạnh đó, ông còn chịu trách nhiệm phát triển, giám sát, thực hiện và xem xét tất cả các chính sách, thủ tục và đường lối liên quan đến hoạt động điều tra của HSI trên toàn thế giới.

Từ năm 2002 đến năm 2011, ông Winchell đảm nhận vị trí Đặc vụ phụ trách Văn phòng HSI tại Seattle. Trong khi giữ chức vụ này, ông Winchell đã ưu tiên thực hiện các mục tiêu chiến lược của văn phòng, nơi giám sát 300 nhân viên trên khắp 4 tiểu bang trong khu vực Tây Bắc Hoa Kỳ ven biển Thái Bình Dương. Ông Winchell cũng đã đảm nhận nhiều vị trí Đặc vụ khác trong ICE tại Washington, D.C., Nogales, bang Arizona, Grand Rapids, bang Michigan và Key West, bang Florida. Trên các cương vị này, ông Winchell đã chỉ đạo điều tra một loạt các hoạt động trong nước và quốc tế, bao gồm điều tra lâu dài về các âm mưu. Ông cũng có kinh nghiệm trong việc quản lý quan hệ truyền thông cho ngành thực thi pháp luật và các vấn đề thuộc ngân sách. Ông Winchell đã bắt đầu sự nghiệp điều hành của mình tại Văn phòng Điều tra của Cục Hải quan Hoa Kỳ, nơi ông giữ các vị trí Giám sát và Trưởng phòng Vận hành.

Ông Winchell đã từng làm việc cho một số hội đồng quản trị, nơi ông trang bị cho mình rất nhiều kiến thức chuyên sâu về An ninh quốc gia. Ông từng là thành viên trong Ban điều hành của Lực lượng đặc nhiệm Chống khủng bố và Đội thực thi biên giới tổng hợp. Ngoài ra, ông từng đảm nhiệm vị trí Trưởng ban điều hành Lực lượng đặc nhiệm Thực thi an ninh biên giới Tây Bắc và Khu vực Buôn bán Ma túy cường độ cao vùng Tây Bắc. Ông Winchell hiện là thành viên của Hiệp hội các Cựu Đặc nhiệm Hải quan.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.