Noel Sanchez

Ông Noel Sanchez được bổ nhiệm vào vị trí Trợ lý Giám đốc An ninh biên giới tại Văn phòng Thực địa Laredo, bang Texas vào tháng 12 năm 2010. Với tư cách Trợ lý Giám đốc, ông chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động liên quan đến xét duyệt cho công dân nhập cảnh, giải quyết và ngăn chặn các mối đe dọa khủng bố, ngăn chặn hành vi buôn lậu các loại hàng hóa cấm và ma túy qua 8 cửa khẩu nhập tại Văn phòng Thực địa Laredo.

Các chức vụ nổi bật

Trợ lý Giám đốc An ninh Biên giới, Văn phòng Thực địa Laredo, Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ.

Quyền Giám đốc Hoạt động Thực địa, Văn phòng Thực địa Laredo, Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ.

Phó Chỉ huy Chiến dịch Nam Texas, Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ.

Giám đốc cảng Progreso và cảng Hidalgo, Texas, Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ.

Từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2014, ông Sanchez đảm nhiệm Quyền Giám đốc Văn phòng Thực địa Laredo. Với tư cách Quyền Giám đốc, ông đã tiến hành giám sát cũng như hướng dẫn hoạt động đối với 8 cửa khẩu nhập, kéo dài từ Brownsville đến Del Rio, với quy mô hơn 2600 nhân viên. Cũng trong năm đó, các nhân viên Cục Hải quan và Biên phòng (CBP) Hoa Kỳ ở Nam Texas đã tạo điều kiện cho việc xử lý 2,8 triệu xe tải thương mại với tổng giá trị hàng nhập khẩu đã qua gia công trên 142 tỷ đô la hàng năm, 19,6 triệu phương tiện cá nhân, và hơn 53 triệu hành khách và khách bộ hành.

Ngoài ra, từ tháng 4/2012 đến tháng 12/2013, ông Sanchez còn đảm nhiệm vị trí Phó Chỉ huy của Chiến dịch Nam Texas (STC), có trụ sở chính tại Laredo, Texas. Tại vị trí này, ông chịu trách nhiệm về việc sử dụng nguồn nhân lực và tài lực của CBP, thúc đẩy sự quan tâm từ các cộng đồng khác và phối hợp với Chính phủ Mexico nhằm đảm bảo thực hiện các mục đích của STC trong nhận diện, ngăn chặn và đẩy lùi Các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia trên toàn hành lang Chiến dịch Nam Texas.

Trong những năm đầu sự nghiệp của mình, ông Sanchez từng là Giám đốc cảng Progreso, Texas từ năm 2001 đến năm 2009, Giám đốc cảng Hidalgo, Texas từ năm 1994 đến năm 1996 và từng giữ chức vị Trợ lý Giám đốc cảng về Hoạt động Hành khách tại cảng Laredo.

Ông Sanchez bắt đầu sự nghiệp liên bang của mình tại Cục Hải quan Hoa Kỳ trước đây ở Cảng Laredo vào tháng 1/1978. Ông tốt nghiệp Viện Lãnh đạo Hải quan tại Đại học Columbia và chương trình Nghiên cứu sinh Điều hành Cấp cao tại Trường Quản lý Nhà nước Kennedy thuộc Đại học Harvard.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.