Ricaurte Arrocha

Ricaurte Arrocha là Cố vấn về Yêu cầu Kỹ thuật tại CT Strategies, là công ty cung cấp các dịch vụ tư vấn chiến lược cho khách hàng tìm kiếm sự hiểu biết sâu sắc và cách tiếp cận sáng tạo đối với các thách thức hiện có về quản lý biên giới và chuỗi cung ứng ở Hoa Kỳ và trên toàn thế giới.

Các chức vụ nổi bât:

Cố vấn Tổng cục trưởng, Cơ quan Hải quan Quốc gia Panama

Phó Tổng cục trưởng, Cơ quan Hải quan Quốc gia Panama

Phụ trách Đơn vị Kiểm tra Kỹ thuật Container (UNITEC), Cơ quan Hải quan Quốc gia Panama

Tổng cục trưởng Tổng cục Thanh tra, Giám sát và Kiểm soát, Cơ quan Tài nguyên thủy sản Panama

Chủ tịch Công ty Solande, Inc., nhà thầu cho Chương trình Giảm thiểu Đe doạ Phóng xạ Toàn cầu của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ

Ông Arrocha đã có một sự nghiệp nổi bật cho cả khu vực công và tư nhân, với chuyên môn đặc thù về an ninh biên giới, hải quan và hoạt động xuất nhập cảnh, quản lý rủi ro, và các công nghệ áp dụng cho an ninh biên giới. Gần đây nhất, ông Arrocha giữ vị trí Cố vấn Tổng cục trưởng tại Cơ quan Hải quan Quốc gia Panama, nơi mà trước đó ông từng giữ chức Phó Tổng cục trưởng. Khi đảm nhiệm những vai trò này, ông đã hợp tác với các đối tác quốc tế ở Mỹ Latinh, Hoa Kỳ, và nhiều nơi khác để triển khai các giải pháp công nghệ về thu thập thông tin nâng cao nhằm hỗ trợ việc quản lý đúng cách với hàng hóa và hành khách có nguy cơ cao.

Trước đó, ông Arrocha là Giám đốc phụ trách Đơn vị Kiểm tra kỹ thuật Container (UNITEC) tại Cơ quan Hải quan Quốc gia Panama, nơi ông đã lên kế hoạch và thực hiện chương trình Kiểm tra không xâm nhập (NII), phối hợp với các tổ chức an ninh quốc gia, tổ chức quốc tế khác để xác định thích đáng các container có nguy cơ cao. Ông cũng từng làm Liên lạc viên cho chương trình Kiểm soát Container (CCP) của Văn phòng Liên Hợp Quốc về Phòng chống ma túy và tội phạm.

Ngoài ra, ông Arrocha từng giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Thanh tra, Giám sát và Kiểm soát tại Cơ quan Tài nguyên thủy sản Panama (ARAP), nơi ông tổ chức và thực hiện các kế hoạch về chiến lược chính sách và các chương trình liên quan đến kiểm tra tài nguyên thuỷ sản. Khi còn là Phó Tổng cục trưởng của chính cơ quan này tại ARAP, ông đã tiến hành hoạch định chính sách và phát triển các thiết bị giải cứu rùa biển (TED). Ông cũng chịu trách nhiệm điều hành ngân sách đầu tư và tổ chức các chương trình thanh tra cấp quốc gia cùng các đối tác chiến lược công và tư.

Trước khi nắm giữ những vai trò trên, ông Arrocha là Chủ tịch công ty Solande, Inc., nơi ông thực hiện các hợp đồng với Chương trình Giảm thiểu Đe doạ Phóng xạ Toàn cầu của Bộ Năng lượng (DOE) Hoa Kỳ. Trong công tác này, ông đã nhận diện, tập hợp lại, và đảm bảo an ninh cho các công cụ phóng xạ học công suất lớn, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của chương trình trong khu vực. Ông cũng đã góp phần vào việc lập kế hoạch và thực hiện Sáng kiến Megaports tại Panama của DOE Hoa Kỳ.

Ông Arrocha là thành viên của Hiệp hội Các nhà điều hành doanh nghiệp Panama. Ông tốt nghiệp đại học Universidad Santa María La Antigua với bằng kỹ thuật điện.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.