Salvador Nieto

Salvador Nieto là cựu Đặc vụ Tuần tra Trưởng, là thành viên Dịch vụ Điều hành Cấp cao từ tháng 9 năm 2007 cho tới khi ông nghỉ hưu vào ngày 31 tháng 12 năm 2013. Gần đây nhất, ông Nieto là người đứng đầu Đơn vị Phối hợp Thực thi pháp luật Biên giới tại Trung tâm Tình báo El Paso (EPIC) cho Bộ An ninh Nội địa (DHS) Hoa Kỳ. Ở vị trí này, ông chỉ đạo đơn vị điều phối thông tin giữa các cấp bậc có quyền xét xử, là địa điểm chính cho các hoạt động điều phối của DHS về ngăn chặn, điều tra và tình báo ở biên giới phía Tây Nam. Những nỗ lực này đã tăng cường việc chia sẻ thông tin và hợp tác giữa DHS, Bộ Tư pháp (DOJ), Bộ Quốc phòng (DOD), các lực lượng thi hành pháp luật cấp bang, địa phương và bộ tộc, và các đối tác quốc tế và phi chính phủ.

Các chức vụ nổi bật

Giám đốc, Đơn vị Phối hợp Thực thi pháp luật Biên giới, Trung tâm Tình báo El Paso

Phó Trợ lý Ủy viên, Văn phòng Tình báo và Hoạt động, Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ

Đặc vụ Tuần tra Trưởng, Hoạt động Biên giới phía Bắc và Đường bờ biển, Cơ quan Tuần tra Biên giới Hoa Kỳ

Giám đốc, Hoạt động Đặc biệt, Cơ quan Tuần tra Biên giới Hoa Kỳ

Trước khi phụ trách Đơn vị Phối hợp Thực thi pháp luật Biên giới, Ông Nieto giữ vị trí Phó Trợ lý Ủy viên tại Văn phòng Tình báo và Hoạt động (OIOC) của Cục Hải quan và Biên phòng (CBP) Hoa Kỳ. Ở vị trí này, ông Nieto đứng đầu công tác ứng phó trước các sự kiện an ninh và thảm họa trên toàn quốc. Ông cũng chỉ đạo việc đào tạo và xây dựng cơ cấu hoạt động cho các nhà phân tích tình báo và các nhân viên thực địa tại biên giới Tây Nam.

Trước đó, ông Nieto giữ vị trí Trưởng bộ phận Hoạt động Biên giới phía Bắc và Đường bờ biển của Cơ quan Tuần tra Biên giới Hoa Kỳ, có trụ sở tại Washington, D.C. Ở vị trí này, ông đã tăng số lượng nhân viên thêm 110% so với ban đầu nhằm nâng cao mức độ an ninh biên giới trên toàn bộ 6000 dặm đường biên giới phía Bắc và bờ biển một cách hiệu quả.

Trước khi được bổ nhiệm vào Dịch vụ Điều hành Cấp cao, ông Nieto là Trưởng bộ phận Hoạt động Đặc biệt của Cơ quan Tuần tra Biên giới Hoa Kỳ. Ở vị trí này, ông Nieto đã kết hợp các Đội Chiến thuật Tuần tra Biên giới (BORTAC), Đội Tìm kiếm cứu nạn Tuần tra Biên giới (BORSTAR), Đội Phản ứng Đặc biệt Tuần tra Biên giới, và các bộ phận khác thuộc CBP thành một đội phản ứng thống nhất, có trụ sở tại El Paso, bang Texas.
​Trước khi nhận nhiệm vụ tại Washington D.C., ông Nieto đã giữ các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các phân khu El Paso và Del Rio thuộc bang Texas. Ông Nieto là cựu sinh viên trường Đại học Bang Florida và đã tốt nghiệp Trường Kinh doanh thuộc Đại học Columbia. Ông Nieto lớn lên ở El Paso, Texas, và từng có 6 năm phục vụ trong Không quân Hoa Kỳ và 4 năm trong Lực lượng Dự bị Không quân.

 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.