Silvia Santos

Bà Santos có 20 năm kinh nghiệm công tác trong Hải quan và Ngoại thương Mexico. Bà không chỉ có kinh nghiệm làm ở nhiều cảng quan Mexico khác nhau, bà còn là nhà lãnh đạo đào tạo cho một tập đoàn đa quốc gia có tầm ảnh hưởng, quản lý một trong những dự án Hải quan trong có tầm quan trọng cho chính phủ Mexico ở Cơ quan Hải quan Mexico (SAT). Bà đã phát triển và giảng dạy các chương trình đào tạo cho nhân viên của dự án nói trên.

Các chức vụ nổi bật

Trợ lý Giám đốc Cảng tại 5 Cửa khẩu nhập tại Cơ quan Hải quan Mexico (SAT)

Giám sát Đào tạo, Dịch vụ Cotecna, trong hợp đồng chính phủ cho Dự án Kiểm tra Thứ cấp, tại 16 Cảng Nhập cảnh Mexico.

Giám sát tại 3 Cửa khẩu nhập, Cơ quan Hải quan Mexico (SAT)

Cán bộ Kiểm tra Thứ cấp Hàng hóa, Cơ quan Hải quan Mexico (SAT)

Trong 5 năm qua, bà Santos giữ chức Trợ lý Giám đốc cảng tại cửa khẩu nhập cảnh Nuevo Laredo – cửa khẩu nhập cảnh quan trọng nhất ở Mexico. Trong suốt thời gian đó, bà phụ trách các lĩnh vực quan trọng như: Kho hàng nội địa, Kiểm tra thứ cấp môi trường xe tải và Vận hành đường sắt.

Đối với Vận hành Đường sắt, bà phụ trách phát triển, thực hiện và điều hành chương trình kiểm tra chung giữa SAT và CBP. Dự án này là một trong những chương trình đầu tiên được thực hiện nhằm tăng cường trao đổi thương mại đường sắt qua biên giới Mexico – Mỹ. Ngoài ra, trong thời gian làm việc tại cơ quan Hải quan Nuevo Laredo, bà đã hợp tác để xây dựng và từng bước triển khai các mô hình mới của Chương trình Thanh tra chung giữa SAT và CBP tại cửa khẩu nhập đó.

Trước khi làm việc tại cửa khẩu Nuevo Laredo, bà từng là Trợ lý Giám đốc cảng tại nhiều cảng nhập cảnh khác nhau trên nhiều khu vực địa lý ở Mexico. Trong suốt quá trình phục vụ tại Hải quan Mexico, bà đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm liên quan đến các loại hình vận tải khác nhau (hàng hải, đường bộ và hàng không) và tương tác với hành khách. Được đào tạo để vận hành các thiết bị không xâm nhập khác nhau, bà Santos đã nhiều lần giúp thực hiện các hành động quan trọng nhằm tối ưu hóa các quy trình nội bộ theo chính sách Hải quan.

Trong thời gian làm việc tại Hải quan Mexico, bà đã quản lý việc thực hiện các chương trình thể chế khác nhau, chẳng hạn như giảm lượng tồn đọng và kiểm soát hàng hóa bị tịch thu tại Sân bay Quốc tế Thành phố Mexico, thực hiện các cơ chế và cải tiến phục vụ kiểm soát hải quan tại Hải quan Ensenada, đồng thời tăng cường thu thuế của hành khách tại Hải quan Tampico. Dự án quan trọng nhất là phát triển các mô hình mới của Chương trình Thanh tra chung giữa SAT và CBP ở biên giới phía Nam.

Bà bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là Cán bộ kiểm tra thứ cấp hàng hóa ở cảng nhập cảnh Veracruz. Trong nhiều năm làm việc tại đây, bà nổi bật với khả năng làm việc xuất sắc và tinh thần hợp tác với các nhóm trong Hải quan. Trong sự nghiệp của mình, Bà đã phát triển các kỹ năng quản lý, giải quyết xung đột và kỹ năng lãnh đạo. Bà liên tục phấn đấu để cải thiện các bộ phận và công tác dưới quyền giám sát của mình, đồng thời luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc và chính sách nội bộ tương ứng.
Bà đã được Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO) trao tặng Bằng khen để công nhận những cống hiến đặc biệt của bà đối với Hải quan Mexico.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.