William Ferrara

William Ferrara là quan chức thực thi pháp luật liên bang có thành tích cao, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực lãnh đạo, quản lý, và điều hành. Trong suốt 33 năm sự nghiệp của mình tại Cục Hải quan và Biên phòng (CBP) Hoa Kỳ và cơ quan tiền thân là Cục Hải quan Hoa Kỳ, ông Ferrara là một nhà lãnh đạo chuyển đổi, luôn tìm ra giải pháp trước những thách thức phức tạp ở cấp độ quốc gia và quốc tế.

Các chức vụ nổi bật

Trợ lý Ủy viên Điều hành, Văn phòng Hoạt động thực địa, Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ

Trợ lý Ủy viên Điều hành, Văn phòng Hỗ trợ Hoạt động, Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ

Tùy viên tại Vương quốc Anh và Cộng hòa Ireland, Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ

Gần đây nhất, ông giữ chức Trợ lý Ủy viên Điều hành tại Văn phòng Hoạt động thực địa, văn phòng lớn nhất trong CBP. Trong vai trò này, ông Ferrara chịu trách nhiệm cho hơn 33.000 nhân viên, trong đó có hơn 28.000 công chức và chuyên gia nông nghiệp thuộc CBP.

Trước khi giữ chức Trợ lý Ủy viên Điều hành tại Văn phòng Hoạt động thực địa, ông Ferrara từng là Trợ lý Ủy viên Điều hành tại Văn phòng Hỗ trợ Hoạt động, nơi ông lãnh đạo và định hướng cho sáu bộ phận với nhiều khả năng hỗ trợ các hoạt động của CBP và thực hiện nhiệm vụ. Những bộ phận này bao gồm: Văn phòng Tình báo, Trung tâm Điều phối thông tin và sự cố, Phòng thí nghiệm và Dịch vụ khoa học, An toàn và Tuân thủ Thực thi pháp luật, Văn phòng Các vấn đề quốc tế, và Ban Hoạch định, Phân tích và Đánh giá yêu cầu.

Ông Ferrara từng là Quyền Tùy viên của Bộ An ninh Nội địa (DHS) Hoa Kỳ tại Vương quốc Anh và Cộng hòa Ireland. Ông đã tiếp cận các nhà hoạch định chính sách cấp cao ở cả Anh và Hoa Kỳ nhằm tạo thuận lợi cho những mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của DHS. Ông cung cấp chuyên môn về các chủ đề chống cực đoan hóa, chống chủ nghĩa cực đoan bạo lực, chiến binh khủng bố nước ngoài, và an ninh hàng không.

Trước khi được bổ nhiệm vào Dịch vụ Điều hành Cấp cao vào năm 2014, ông Ferrara đảm nhiệm nhiều vai trò ở cả thực địa và cấp độ trụ sở. Ngay từ khi bắt đầu sự nghiệp, ông Ferrara đã là một tác nhân thay đổi đầy hiệu quả, giúp cho văn hóa công sở tại CBP trở nên toàn diện hơn, tiến bộ hơn, và tập trung vào sứ mệnh hơn. Ông đã tạo ra những chương trình mang tính cách mạng, chẳng hạn như Văn phòng Giám đốc Y tế, Văn phòng Chương trình cố vấn Hoạt động thực địa, và Văn phòng Kết nối nhân viên & Văn hóa tổ chức.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.