Zachary Hartnett

Zach Hartnett là Giám đốc tài chính tại CT Strategies, là công ty cung cấp các dịch vụ tư vấn chiến lược cho khách hàng tìm kiếm sự hiểu biết sâu sắc và cách tiếp cận sáng tạo đối với các thách thức hiện có về quản lý biên giới và chuỗi cung ứng ở Hoa Kỳ và trên toàn thế giới.

Các chức vụ nổi bật

Giám đốc tài chính, CT Strategies

Quản lý Chiến lược & Phân tích Kinh doanh, CT Strategies

Cộng tác viên, Command Consulting Group

Trên cương vị Giám đốc tài chính, ông Hartnett chịu trách nhiệm phát triển và thực hiện chiến lược kinh doanh của công ty, cung cấp tư vấn chiến lược cho ban lãnh đạo công ty, và thiết kế và thực hiện các kế hoạch kinh doanh nhằm tối đa hóa hiệu suất của toàn thể nhằm đạt được những mục tiêu của công ty. Ông Hartnett cũng làm quản lý danh mục cho các dự án kiểm tra không xâm nhập, và là cố vấn về hoạt động thu mua của chính phủ liên bang, ngân sách, và chiến lược tiếp cận tới khắp danh mục khách hàng.

Trước đó cũng tại CT Strategies, ông Hartnett giữ chức Quản lý Chiến lược & Phân tích Kinh doanh. Tại vị trí này, ông hỗ trợ cho Ban lãnh đạo của CT Strategies bằng cách đánh giá các cơ hội kinh doanh, tạo cấu trúc tương tác với khách hàng, phân tích dữ liệu và phát triển chỉ số hiệu suất. Ông chịu trách nhiệm dẫn đầu các sáng kiến về cải tiến quy trình trong nhiều ngành nghề kinh doanh, xây dựng khả năng kinh doanh và các KPI nhằm đưa ra các quyết định chiến lược, và quản lý một số lượng chọn lọc các tài khoản khách hàng.

Trước khi gia nhập CT Strategies, ông Hartnett giữ vị trí Cộng tác viên tại bộ phận Dịch vụ Tư vấn Doanh nghiệp thuộc Command Consulting Group, một công ty tư vấn về an ninh nội địa và tình báo. Tại Command, ông Hartnett quản lý danh mục các khách hàng doanh nghiệp bao gồm các nhà thầu quốc phòng lớn, các công ty dịch vụ chuyên nghiệp, và các công ty công nghệ. Ông đã hỗ trợ việc phát triển và thực hiện các chiến lược tiếp cận thị trường của họ cho Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ và các cơ quan cấu thành.
Ông Hartnett nhận bằng Cử nhân ngành Khoa học Chính trị và Nghiên cứu An ninh từ trường Đại học Dickinson ở Carlisle, bang Pennsylvania vào năm 2011. Ông nhận chứng chỉ PMP từ Viện Quản lý Dự án vào năm 2017.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.