ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN BẰNG THẺ TÍN DỤNG

Công ty CT Strategies Hoa Kỳ sử dụng dịch vụ tín dụng Vantage (gọi là ‘nhà cung cấp dịch vụ’’) để xử lý các khoản thanh toán bằng thẻ tín dụng trực tuyến.

Các Điều khoản Thanh toán bằng Thẻ Tín dụng sẽ tạo một giao dịch giữa Bạn và CT Strategies. Bạn hãy đọc kỹ các điều khoản này. Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối Điều khoản được nêu ở trang này, nhưng để thanh toán bằng thẻ tín dụng, bạn phải chấp nhận Điều khoản bằng cách nhấp vào “Tôi chấp nhận”. Tất cả các khoản thanh toán hóa đơn cho CT Strategies sử dụng phương thức thanh toán bằng thẻ tín dụng trực tuyến phải tuân theo các điều kiện sau.

 

CT Strategies chấp nhận các thẻ sau:

 • American Express
 • Discover
 • MasterCard
 • Visa

Bạn phải đảm bảo rằng:

 • Bạn đủ 18 tuổi trở lên.
 • Bạn có đủ thẩm quyền chấp nhận Điều khoản thanh toán bằng thẻ tín dụng và sẽ đáp ứng các nghĩa vụ liên quan đến các Điều khoản này.
 • Thẻ tín dụng được sử dụng phải phát hành dưới danh nghĩa tên của bạn hoặc bạn có quyền sử dụng thẻ tín dụng.
 • Bạn sẽ thanh toán cho đơn vị phát hành thẻ tín dụng tất cả các khoản phí phát sinh trong quá trình sử dụng Dịch vụ.
 • Thông tin do bạn cung cấp là đúng sự thật và chính xác.
 • Khi bạn hoàn tất thủ tục thanh toán trực tuyến, tiền được trừ từ tài khoản thẻ tín dụng của bạn sẽ bằng Đô la Mỹ. Tất cả các khoản thanh toán được ghi nợ cho CT Strategies. Với một số giao dịch được xử lý thông qua các liên kết ngân hàng khác, việc cập nhật khoản thanh toán của bạn đến hồ sơ lưu giữ của CT Strategies sẽ chậm hơn từ 1-3 ngày.

Thanh toán bằng thẻ tín dụng sẽ đảm bảo an toàn bởi:

 • Các khoản thanh toán sẽ được Nhà cung cấp dịch vụ xử lý trực tiếp (giao dịch bằng đô la Mỹ) bằng công nghệ Lớp cổng bảo mật (SSL).
 • Số thẻ thanh toán được bảo vệ với mức độ mã hóa cao khi giao dịch qua Internet.
 • CT Strategies sẽ không lưu trữ thông tin chi tiết thẻ tín dụng của bạn bằng bất kỳ hình thức nào.

Xác nhận:

 • Nếu thành công, bạn sẽ nhận được thông báo xác nhận đã hoàn tất thanh toán.
 • Nếu không thành công, bạn sẽ được thông báo rằng khoản thanh toán của bạn đã thất bại. CT Strategies sẽ không thông báo đến bạn lý do tại sao; do đó, bạn nên liên hệ với đơn vị cung cấp thẻ tín dụng của mình để biết thêm chi tiết.
 • Nếu thanh toán của bạn không thành công, vui lòng sử dụng một trong các phương thức thanh toán khác được nêu chi tiết trên hóa đơn để tiến hành thủ tục thanh toán hóa đơn của bạn. Bạn hãy nhanh chóng sử dụng phương thức thanh toán khác để đảm bảo tiếp tục sử dụng dịch vụ của CT Strategies.

Bằng việc sử dụng các tiện ích giao dịch thông qua thẻ tín dụng trực tuyến của CT Strategies, bạn chấp nhận và đồng ý cung cấp dữ liệu cá nhân của mình cho Nhà cung cấp dịch vụ với mục đích duy nhất là cung cấp và quản lý thanh toán trực tuyến. Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của mỗi cá nhân khi truy cập vào trang web của chúng tôi. Các trang web của CT Strategies có các biện pháp bảo mật để bảo vệ việc mất mát, lạm dụng và thay đổi thông tin của khách hàng. Điều khoản thanh toán bằng thẻ tín dụng của CT Strategies có thể thay đổi bất kỳ lúc nào. Mỗi giao dịch phải tuân theo các Điều khoản và Điều kiện cụ thể tại mỗi thời điểm giao dịch. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ qua email: info@ct-strategies.com.

Lưu ý quan trọng: Không bao giờ chia sẽ thông tin thẻ thanh toán của bạn qua e-mail.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.