Dịch vụ Tạo thuận lợi thương mại

Mang lại các giải pháp có quy mô và hiệu quả chi phí nhằm giúp cho các cơ quan quản lý biên giới và các công ty tư nhân tận dụng công nghệ và nguồn nhân lực để đạt được sự an toàn và thịnh vượng về kinh tế cùng lúc.

Khu Phi Thuế quan

Tuân thủ Hiệp định Tạo thuận lợi thương mại (WTO)

Chương trình Doanh nghiệp ưu tiên

Cơ chế một cửa & Thương mại không giấy tờ

Phối hợp quản lý biên giới

Đánh giá & triển khai công nghệ

Đào tạo & tập huấn Hải quan

Quản lý rủi ro & Xác định trọng điểm

Khả năng tiếp cận toàn cầu của chúng tôi

Đội ngũ CT Strategies với kinh nghiệm dày dặn trên toàn cầu.

Khu Phi Thuế quan

Khu Phi Thuế quan (PTQ) là khu vực trong đó hàng hóa có thể được lưu trữ, trưng bày, lắp ráp, sản xuất và / hoặc xử lý với việc tinh giản các thủ tục Hải quan và thuế, nhằm thúc đẩy phát triển các hoạt động giá trị gia tăng và đầu tư.

 • Xây dựng các chính sách và Quy trình chuẩn (SOP) cho các khu PTQ mới
 • Đánh giá các chính sách và quy trình vận hành tại các khu PTQ

Tuân thủ Hiệp định Tạo thuận lợi thương mại (WTO)

Tuân thủ Hiệp định Tạo thuận lợi thương mại (WTO TFA) của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) giúp thúc đẩy nhanh việc di chuyển, giải phóng và thông quan hàng hóa. Tận dụng hỗ trợ kỹ thuật và nâng cao năng lực để đảm bảo sự tuân thủ và hàng hóa được vận chuyển thuận lợi qua biên giới.

 • Cơ chế một cửa
 • Doanh nghiệp ưu tiên
 • Giảm thiểu các rào cản phi thuế quan

Doanh nghiệp ưu tiên

Chương trình Doanh nghiệp ưu tiên (AEO) giúp nâng cao năng lực cho chính phủ trong việc tận dụng các mối quan hệ hợp tác trong ngành nhằm tăng cường an ninh chuỗi cung ứng, đảm bảo tuân thủ qui trình Hải quan, và mang lại lợi ích trong việc tạo thuận lợi thương mại. Tối ưu hóa chức năng của Doanh nghiệp ưu tiên (AEO) bằng những chiến lược phát triển hàng đầu trong ngành.

 • Nghiên cứu khả thi & phân tích
 • Phát triển & đào tạo chương trình AEO
 • Tạo thuận lợi trong đối thoại giữa doanh nghiệp và Hải quan
 • Hỗ trợ Thỏa thuận công nhận lẫn nhau

Cơ chế một cửa và Thương mại không giấy tờ

Các giải pháp thương mại kỹ thuật số giúp đơn giản hóa việc thu thập dữ liệu, dẫn đến việc chia sẻ thông tin tốt hơn, tăng cường hợp tác, và đơn giản hóa quy trình xử lý hàng hóa. Nâng cao tính minh bạch và hiệu quả thông qua việc triển khai liền mạch các quy trình kỹ thuật số

 • Đánh giá kỹ thuật
 • Triển khai công nghệ và hỗ trợ vận hành
 • Xây dựng quy trình làm việc
 • Đánh giá hệ thống và quy trình

Phối hợp quản lý biên giới

Phối hợp xuyên biên giới phù hợp với quản lý biên giới cho phép trao đổi thông tin hiệu quả và tổng hợp các quy trình thông quan giữa Hải quan, các cơ quan chính phủ, và các bên liên quan thuộc khu vực tư nhân. Tích hợp quy trình cho các bộ phận liên quan giúp nâng cao khả năng hợp tác.

 • Đánh giá hoạt động cảng
 • Diễn đàn đối thoại công-tư
 • Điều phối các quy trình xuyên biên giới với Hải quan & cơ quan chính phủ

Đánh giá & triển khai công nghệ

Công nghệ tiên tiến giúp cải thiện doanh thu, tăng cường an ninh biên giới, và đơn giản hoá thủ tục cho các bên liên quan trong ngành. Xác định và thực hiện các giải pháp có quy mô mở rộng và hiệu quả dựa theo hướng dẫn của chuyên gia.

 • Đánh giá hoạt động​
 • Phát triển các yêu cầu kỹ thuật
 • Hỗ trợ thu mua và hợp đồng
 • Hỗ trợ triển khai và thực hiện
 • Phối hợp quản lý biên giới

Đào tạo & Tập huấn Hải quan

Đào tạo & Tập huấn đóng vai trò quan trọng đảm bảo sự phát triển của các cơ quan chính phủ và công ty tư nhân nhằm đáp ứng những yêu cầu của Thương mại và Hải quan trong thế kỷ 21. Tối ưu hóa nguồn nhân lực và đảm bảo sự đồng nhất với các tập quán quốc tế tốt nhất.

 • Đánh giá lực lượng lao động và thực hiện các chương trình đào tạo
 • Đào tạo thực địa
 • Chương trình đào tạo trực tuyến
 • Học viện giảng dạy trực tuyến CTS

Quản lý rủi ro & Xác định trọng điểm

Việc quản lý rủi ro và xác định trọng điểm được tối ưu hóa cho phép các cơ quan Hải quan có chiến lược tập trung sử dụng tốt nhất các nguồn lực giới hạn . Gia tăng thu nhập và tăng cường an ninh thông qua các công cụ và phương pháp chiến lược trong quản lý rủi ro.

 • Đánh giá rủi ro
 • Hỗ trợ triển khai và thực hiện xác định trọng điểm
 • Ứng dụng vận hành công nghệ tiên tiến

Liên hệ Chúng tôi

Hãy chọn nội dung trong danh mục bên dưới

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.