Đối tượng khách hàng

Chính phủ nước ngoài

Tổ chức quốc tế

Đối tác AEO

Chính phủ nước ngoài

Đội ngũ CT Strategies có nhiều năm kinh nghiệm thúc đẩy các sáng kiến hiện đại hóa thương mại và du lịch trên toàn thế giới. Chúng tôi cung cấp dịch vụ cho các cơ quan quản lý biên giới ở nhiều khu vực trên thế giới với sự phục vụ tận tâm, tùy chỉnh cao, với cái nhìn sâu sắc và bài học kinh nghiệm có giá trị giúp họ tìm cách hiện đại hóa các chính sách và phương thức của mình.

  • Xây dựng các chương trình Doanh nghiệp ưu tiên / Thương nhân đáng tin cậy quy mô lớn liên quan đến các mối quan hệ đối tác công-tư và giữa các chính phủ với nhau đầy phức tạp
  • Thực hiện đánh giá và hỗ trợ triển khai công nghệ an ninh biên giới
  • Thực hiện các chương trình xác định dựa trên rủi ro trong việc xử lý hành khách và hàng hóa
  • Thiết lập các chương trình sàng lọc hàng hóa tiên tiến
  • Đánh giá công nghệ an ninh biên giới và hướng dẫn cải tiến

Tổ chức quốc tế

Các rào cản thương mại đang dần giảm bớt tại nhiều khu vực trên thế giới. Đồng thời, vai trò quan trọng của thương mại trong việc cải thiện nền kinh tế của các quốc gia đang phát triển ngày càng được công nhận. Các sáng kiến nâng cao năng lực thương mại ngày càng cần thiết để tạo thuận lợi cho các dòng thương mại toàn cầu. Các tổ chức tạo điều kiện cho thương mại có mong muốn đầu tư vào các dự án phát triển kinh tế và nâng cao năng lực, bao gồm các tổ chức phát triển lớn và hiệp hội thương mại, có quyền tận dụng kinh nghiệm chuyên sâu của chúng tôi trong việc chuyển đổi các quy trình thương mại và an ninh chuỗi cung ứng trên khắp Hoa Kỳ và tại nhiều khu vực trên toàn thế giới.

  • Đánh giá thực địa để tạo ra các chiến lược tối ưu hóa tài nguyên có quy mô phù hợp, chẳng hạn như kế hoạch đảm nhiệm công nghệ và mô hình nhân sự dựa trên khối lượng công việc
  • Tận dụng kết nối xuyên biên giới với các quan chức quản lý biên giới nhằm nâng cao nhận thức và tạo điều kiện mở rộng các chương trình thương mại quan trọng
  • Phối hợp các thông lệ tốt nhất trong quản lý biên giới khu vực

Đối tác AEO

Các chương trình Doanh nghiệp ưu tiên (AEO) đóng vai trò là phương tiện thiết yếu để thống nhất và đảm bảo thương mại toàn cầu. Với nhiều năm kinh nghiệm về tư vấn hướng dẫn chương trình CTPAT của Hoa Kỳ, đội ngũ chuyên gia gồm các cựu lãnh đạo CTPAT của chúng tôi sẽ hướng dẫn trực tiếp cho các công ty thành viên thông qua xác nhận, chứng nhận, đánh giá nội bộ và quản trị. Chuyên môn của chúng tôi về tuân thủ AEO đã giúp cho các công ty hoạt động an toàn và hiệu quả hơn, đồng thời cải thiện lợi tức đầu tư của họ từ chương trình Thương nhân đáng tin cậy.

CT Strategies hỗ trợ các công ty Việt Nam ở mọi quy mô nhằm đáp ứng các tiêu chí tuân thủ chuỗi cung ứng tiêu chuẩn vàng để họ có thể thiết lập quan hệ đối tác an toàn và bền vững với các đối tác kinh doanh Hoa Kỳ.

Làm việc với chúng tôi

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.