Lĩnh vực hoạt động của Chúng tôi

Khu Phi Thuế quan

Khu Phi thuế quan (PTQ) là khu vực trong đó hàng hóa có thể được lưu trữ, trưng bày, lắp ráp, sản xuất và / hoặc xử lý với việc tinh giản các thủ tục Hải quan và thuế, nhằm thúc đẩy phát triển các hoạt đông thương mại và đầu tư trong vùng.

Cảng, Logistics và An ninh Chuỗi cung ứng

Quản lý hiệu quả Cảng, logistics và an ninh chuỗi cung ứng giữa khu vực nhà nước và tư nhân giúp cho việc vận chuyển hàng hóa qua biên giới được thuận lợi hơn.

Nâng cao năng lực

Nâng cao năng lực đóng vai trò quan trọng nhằm xây dựng nền tảng vững chắc cho tổ chức. Các yếu tố cơ sở hạ tầng, quản lý và nhân sự đều là năng lực của tổ chức. Với hơn 100 năm kinh nghiệm trong việc tăng cường năng lực hải quan tại hơn 30 quốc gia, chúng tôi nâng cao hiệu quả và xây dựng năng lực cho các tổ chức hải quan trên toàn cầu.

Doanh nghiệp ưu tiên

Chương trình doanh nghiệp ưu tiên nhằm tăng cường quản lý rủi ro và hợp tác giữa chính phủ và các công ty tư nhân. Việc tăng cường tuân thủ trong các chương trình hải quan đòi hỏi phải làm việc trong các khuôn khổ luật định và pháp lý phức tạp, cần phải có kiến thức chuyên môn sắc sắc về tạo thuận lợi thương mại và quy trình tuân thủ.

Nhóm chuyên gia của chúng tôi bao gồm các cựu quan chức chính phủ và khu vực tư nhân, những người đã cống hiến sự nghiệp của mình để phân tích chi tiết thế giới thương mại và quản lý du lịch đầy phức tạp. Chúng tôi không làm việc theo hướng sử dụng một giải pháp chung áp dụng cho tất cả. Chúng tôi tin rằng các giải pháp hiệu quả là các giải pháp phù hợp nhất, vì vậy chúng tôi làm việc theo các mục tiêu cá nhân.

Quan hệ đối tác Chính phủ

Phát triển chiến lược xuyên biên giới và quản lý biên giới tích hợp cùng lúc giúp cho việc giao tiếp trở nên hiệu quả và tiết kiệm thời gian trong quy trình thông quan giữa các tổ chức hải quan, cơ quan chính phủ và các công ty tư nhân. Các cơ quan chính phủ phải hiểu rõ được vai trò thiết yếu của công ty tư nhân, và quan trọng hơn là phải biết cách thúc đẩy mối quan hệ hài hòa, cùng có lợi với các công ty này.

Quản lý rủi ro & Xác định trọng điểm

Các nguồn lực thường bị hạn chế ở khu vực công. Khi việc xác định trọng điểm và quản lý rủi ro được tối ưu hóa, quản trị viên có thể tận dụng được tối đa công nghệ sẵn có thông qua việc ưu tiên cho các mối lo ngại đáng báo động nhất.

Làm việc với chúng tôi

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.