Dịch vụ của chúng tôi

CT Strategies vận dụng nhiều năm kinh nghiệm làm việc và hợp tác với Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ, Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ, Nhân viên Hội đồng An ninh Quốc gia của Nhà Trắng ở Hoa Kỳ, và các cơ quan khác nhằm cung cấp dịch vụ tư vấn toàn diện và tích hợp cho các tổ chức làm việc với cơ quan chính phủ

Dịch vụ Tạo thuận lợi thương mại

Mang lại các giải pháp có quy mô và hiệu quả chi phí nhằm giúp cho các cơ quan quản lý biên giới tận dụng công nghệ và nguồn nhân lực nhằm đạt được sự an toàn và thịnh vượng về kinh tế cùng lúc. CTS có chuyên môn trong lĩnh vực xây dựng chương trình Doanh nghiệp ưu tiên và phát triển Khu Phi Thuế quan trên toàn cầu.

Liên hệ Chúng tôi

Hãy chọn nội dung trong danh mục bên dưới

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.