Gặp gỡ Đội ngũ CTS

Công ty tư vấn chiến lược CT Strategies (CTS) cung cấp các dịch vụ tư vấn chiến lược cho khách hàng đang tìm kiếm sự hiểu biết sâu sắc, dịch vụ tư vấn và ứng dụng công nghệ một cách sáng tạo để giải quyết các thách thức về quản lý biên giới, tạo thuận lợi thương mại, an ninh chuỗi cung ứng, và hoạt động cảng ở Hoa Kỳ và trên toàn thế giới.Nhóm Chiến lược CTS hiểu được nhu cầu an ninh và kinh tế được kết nối với nhau của khu vực công và tư khi hành khách, hàng hóa và phương tiện vận tải di chuyển khắp thế giới. Chúng tôi tạo điều kiện kết nối giữa mọi người, doanh nghiệp và chính phủ để thúc đẩy sự phát triển cho tất cả các bên liên quan. Với kiến thức chuyên môn trong mối quan hệ với Chính phủ và Hải quan, Chúng tôi tạo điều kiện kết nối giữa mọi người, doanh nghiệp và chính phủ để thúc đẩy sự phát triển cho tất cả các bên liên quan. Chuyên gia của chúng tôi bao gồm các cựu quan chức chính phủ và khu vực tư nhân, những người đã cống hiến sự nghiệp của mình để khám phá thế giới phức tạp của thương mại và quản lý du lịch. Chúng tôi tin rằng các giải pháp hiệu quả là các giải pháp phù hợp nhất.

Allen Gina - President & Co-Founder

Andrew Farrelly - CEO & Co-Founder

Ricaurte Arrocha

William Ferrara

Charles Bartoldus

Shawn Beddows

Zachary Hartnett

Robert Watt

Gilian Castle

Erin Sofianek

Karen Kenney

Ronald May

Ama Essiomley

Bradd Skinner

Claire Dodman

Conor Crep

David Burnell

Shine Aung

Silvia Santos

Bernd Schlenther

Thoang Tran

Jeffrey Baldwin

Kathleen Conway

David Austin

Eugenio Garza, Jr.

Erik Moncayo

David Murphy

Salvador Nieto

Christopher Kennally

Noel Sanchez

Leigh Winchell

Joe Uribe

Gary Lupinacci

Trước khi thành lập CT Strategies, ông Gina giữ chức Trợ lý Ủy viên Văn phòng Thương mại Quốc tế tại Cục Hải quan và Biên phòng (CBP) Hoa Kỳ. Ở vị trí Trợ lý Ủy viên, ông Gina quản lý đội ngũ lao động gồm hơn 1000 nhân viên, ngân sách trị giá hơn 300 triệu đô la Mỹ, và đứng đầu dự án chuyển đổi thương mại quy mô nhất trong lịch sử CBP.

Trong thời gian làm việc cho chính phủ, ông Farrelly đã đóng góp phần lớn công sức của mình vào công cuộc tăng cường lợi ích an ninh quốc gia của Hoa Kỳ thông qua sự nghiệp thành công tại Cục Hải quan và Biên phòng (CBP) Hoa Kỳ. Tại CBP, ông Farrelly đã nâng cao đáng kể tiêu chuẩn hoạt động và hiệu quả hoạt động trên cương vị Giám đốc Các chương trình Xác định tại Trung tâm Xác định trọng điểm Quốc gia thuộc CBP, cũng như tại vị trí gần đây nhất của mình là Chánh Văn phòng Phó Cao ủy CBP.

Ricaurte Arrocha là Cố vấn về Yêu cầu Kỹ thuật tại CT Strategies, là công ty cung cấp các dịch vụ tư vấn chiến lược cho khách hàng tìm kiếm sự hiểu biết sâu sắc và cách tiếp cận sáng tạo đối với các thách thức hiện có về quản lý biên giới và chuỗi cung ứng ở Hoa Kỳ và trên toàn thế giới.

William Ferrara là quan chức thực thi pháp luật liên bang có thành tích cao, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực lãnh đạo, quản lý, và điều hành. Trong suốt 33 năm sự nghiệp của mình tại Cục Hải quan và Biên phòng (CBP) Hoa Kỳ và cơ quan tiền thân là Cục Hải quan Hoa Kỳ, ông Ferrara là một nhà lãnh đạo chuyển đổi, luôn tìm ra giải pháp trước những thách thức phức tạp ở cấp độ quốc gia và quốc tế.

Charles Bartoldus là quan chức điều hành hoạt động và chính sách với hơn 34 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thực thi pháp luật, an ninh quốc gia, và an ninh biên giới. Ông có kinh nghiệm phát triển, thực thi, và chỉ đạo các chương trình chiến thuật và chiến lược tại Hội đồng An ninh Quốc gia (NSS), Bộ An ninh Nội địa (DHS) và Cục Hải quan và Biên phòng (CBP) Hoa Kỳ. Gần đây nhất, ông giữ chức Giám đốc cấp cao về Giao thông vận tải & An ninh biên giới tại NSS, thuộc Văn phòng Điều hành của Tổng thống Hoa Kỳ.

Shawn Beddows là Phó chủ tịch Dịch vụ Toàn cầu tại CT Strategies, là công ty cung cấp các dịch vụ tư vấn chiến lược cho khách hàng tìm kiếm sự hiểu biết sâu sắc và cách tiếp cận sáng tạo đối với các thách thức hiện có về quản lý biên giới và chuỗi cung ứng ở Hoa Kỳ và trên toàn thế giới.

Zach Hartnett là Giám đốc tài chính tại CT Strategies, là công ty cung cấp các dịch vụ tư vấn chiến lược cho khách hàng tìm kiếm sự hiểu biết sâu sắc và cách tiếp cận sáng tạo đối với các thách thức hiện có về quản lý biên giới và chuỗi cung ứng ở Hoa Kỳ và trên toàn thế giới.

Robert Watt có hơn 33 năm phục vụ Liên bang tại Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ và Cục Hải quan Hoa Kỳ.

Gillian Castle hiện là Cố vấn Hải quan cho Mạng lưới Người hành nghề Hải quan Liên u (PEN–CP) tại Hiệp hội Nghiên cứu Xuyên biên giới (CBRA).

Erin Sofianek là Nhà phân tích Dịch vụ toàn cầu tại CT Strategies, công ty cung cấp dịch vụ tư vấn chiến lược cho những khách hàng đang tìm kiếm cái nhìn sâu sắc và cách tiếp cận sáng tạo đối với các thách thức hiện co về quản lý biên giới và chuỗi cung ứng ở Hoa Kỳ và trên toàn thế giới.

Karen Kenney là Cố vấn cấp cao về Chuỗi cung ứng toàn cầu tại CT Strategies, công ty cung cấp các dịch vụ tư vấn chiến lược cho khách hàng tìm kiếm sự hiểu biết sâu sắc và cách tiếp cận sáng tạo đối với các thách thức hiện có về quản lý biên giới và chuỗi cung ứng ở Hoa Kỳ và trên toàn thế giới.

Ronald May là chuyên gia an ninh chuỗi cung ứng và công tác Hải quan với hơn 31 năm kinh nghiệm làm việc tại Cục Hải quan và Biên phòng (CBP) Hoa Kỳ và cơ quan tiền thân là Cục Thuế quan Hoa Kỳ. Gần đây nhất, ông làm việc tại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Ottawa với tư cách là Tùy viên CBP Hoa Kỳ tại Canada. Là đại diện cấp cao tại Canada, ông May chịu trách nhiệm điều phối tất cả các chính sách quản lý biên giới Hoa Kỳ – Canada với Đại sứ Hoa Kỳ và các tổ chức thuộc Chính phủ Canada.

Ama Essiomley là Quản lý Marketing tại CT Strategies.
Trước khi gia nhập CT Strategies, bà Essiomley là Trợ lý Trải nghiệm người dùng (UX) ở Phòng thí nghiệm UX tại Đại học Minnesota. Bà Essiomley tốt nghiệp Đại học Minnesota vào năm 2017 với bằng Quảng cáo và Nghiên cứu Truyền thông kỹ thuật số.

Ông Bradd Skinner là chuyên gia An ninh Nội địa và là nhà lãnh đạo xuất sắc với 35 năm kinh nghiệm trong nước và quốc tế. Với hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc tại Cơ quan Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ (CBP) và Bộ An ninh Nội địa (DHS), các lĩnh vực chuyên môn của ông Skinner bao gồm hệ thống an ninh biên giới, tổ chức và đàm phán các hoạt động thương mại, và điều tra quốc tế. Ông Skinner thông thạo tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh.

Claire Dodman là Giám đốc Phát triển Kinh doanh tại CT Strategies, là công ty cung cấp các dịch vụ tư vấn chiến lược cho khách hàng tìm kiếm sự hiểu biết sâu sắc và cách tiếp cận sáng tạo đối với các thách thức hiện có về quản lý biên giới và chuỗi cung ứng ở Hoa Kỳ và trên toàn thế giới.

Conor Crep is a Global Services Associate at CT Strategies. As a Global Services Analyst, Mr. Crep supports CT Strategies’ client portfolio, manages client relationships, and provides research and analysis to inform client-facing deliverables.

David Burnell là một chuyên gia và doanh nhân thành đạt. Ông đã từng đảm nhiệm chức vụ điều hành cấp cao cho các công ty chuỗi cung ứng trị giá hàng tỷ đô la lớn và nhỏ, đồng thời thành lập và bán thành công hai công ty.

Shine Aung là Nhà phân tích Phát triển Kinh doanh tại CT Strategies, là công ty cung cấp các dịch vụ tư vấn chiến lược cho khách hàng tìm kiếm sự hiểu biết sâu sắc và cách tiếp cận sáng tạo đối với các thách thức hiện có về quản lý biên giới và chuỗi cung ứng ở Hoa Kỳ và trên toàn thế giới.

Tại CT Strategies, Shine Aung thực hiện công tác nghiên cứu và phân tích thị trường, tiếp cận khách hàng tiềm năng, và quản trị quan hệ. Ông có bằng Cử nhân Khoa học ngành Dịch vụ Đối ngoại từ Đại học Georgetown. Trong thời gian học đại học, ông Aung đã tiến hành nghiên cứu về sự phát triển kinh tế của châu Á. Ông từng có kinh nghiệm làm Chuyên gia tư vấn tại Philippines.

Bà Santos có 20 năm kinh nghiệm công tác trong Hải quan và Ngoại thương Mexico. Bà không chỉ có kinh nghiệm làm ở nhiều cảng quan Mexico khác nhau, bà còn là nhà lãnh đạo đào tạo cho một tập đoàn đa quốc gia có tầm ảnh hưởng, quản lý một trong những dự án Hải quan trong có tầm quan trọng cho chính phủ Mexico ở Cơ quan Hải quan Mexico (SAT). Bà đã phát triển và giảng dạy các chương trình đào tạo cho nhân viên của dự án nói trên.

Bernd Schlenther is an independent expert who assists governments in improving domestic resource mobilization (DRM) and in addressing illicit financial flows (IFFs). Mr. Schlenther’s expertise lies from his more than 20 years of operational and management experience at the South African Revenue Service (SARS), where he served in diverse fields, including taxation, customs, enforcement and compliance, anti-money laundering, risk management, and intelligence.

Ông Trần Thoang có hơn 30 năm làm việc trong ngành Hải quan từ cấp địa phương đến trung ương. Ông đã đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc/ Chuyên gia Hải quan cao cấp cho Dự án tạo thuận lợi chương mại của cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID). Với vị trí này, Ông hỗ trợ cho Tổng cục Hải quan Việt Nam, các bộ ngành và các địa phương để xác định và giải quyết các rào cản thương mại và thực hiện Hiệp định tạo thuận lợi thương mại của WTO. Trước đó, Ông là chuyên gia cấp cao Hải quan vùng Dự án ARISE, của EU hỗ trợ Hải quan các nước ASEAN hội nhập công nhận lẫn nhau về Doanh nghiệp ưu tiên (AEO/MRA). Trước khi làm việc tại ASEAN trong dự án ARISE, ông Thoang là Chuyên viên chính của Cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính (APCA) thuộc Bộ Tư Pháp Việt Nam, nơi ông chịu trách nhiệm đề xuất những đổi mới và kiểm soát các thủ tục hành chính Hải quan ở cấp tỉnh.

Jeffrey Baldwin là chuyên gia Hải quan và hoạt động cảng với hơn 39 năm phục vụ liên bang tại Cơ quan Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ (CBP) và các cơ quan tiền nhiệm của nó. Trong suốt sự nghiệp của mình, ông đã được giao phó việc quản lý các hoạt động thực thi pháp luật, chính sách và cơ sở hạ tầng tại các địa điểm cảng đa phương thức quan trọng trên khắp Hoa Kỳ cũng như ở cấp quốc gia.

Kathleen Conway là một chuyên gia quản lý biên giới giàu kinh nghiệm với hơn ba mươi sáu năm phục vụ trong lĩnh vực thực thi pháp luật, an ninh biên giới, chính sách và hoạt động thương mại. Bà bắt đầu sự nghiệp liên bang của mình với tư cách là Thanh tra Hải quan Hoa Kỳ và kể từ đó đã thực hiện và chỉ đạo các chương trình chiến thuật và chiến lược trong Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS) và Cơ quan Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ (CBP). Các lĩnh vực chuyên môn của bà Conway bao gồm an ninh biên giới và tạo thuận lợi thương mại, hoạt động Hải quan và nhập cư, quản lý rủi ro và các công nghệ áp dụng cho quản lý biên giới.

David Austin là chuyên gia về Hoạt động Hải quan, Công nghệ thông tin, và Đào tạo với 33 năm kinh nghiệm làm việc cho chính phủ và 14 năm hoạt động cố vấn và huấn luyện trong khu vực tư nhân. Ông bắt đầu sự nghiệp tại Cục Hải quan Hoa Kỳ với chức danh Thanh tra Hải quan và kết thúc sự nghiệp liên bang tại Cục Hải quan và Biên phòng (CBP) Hoa Kỳ trên cương vị Trợ lý Giám đốc cảng chuyên về Hoạt động thương mại tại cảng Baltimore. Ông có 23 năm làm quản lý IT tại Trụ sở CBP, tham gia các công việc thiết kế, phát triển, tạo tài liệu, thử nghiệm, đào tạo và triển khai hệ thống. Trong thời gian này, ông đã góp phần hiện đại hóa và tăng cường tự động hóa cho nhiều hoạt động và các hệ thống xử lý thương mại của CBP.

Eugenio Garza, Jr. là cán bộ Cục Hải quan và Biên phòng (CBP) Hoa Kỳ đã nghỉ hưu với hơn 42 năm hoạt động ở cấp độ liên bang. Trong sự nghiệp của mình, ông là chuyên gia về các vấn đề quản lý an ninh biên giới quốc tế được nhiều người công nhận. Là người giữ các vị trí lãnh đạo ở CBP trong nhiều năm, ông Garza mang đến cho CT Strategies nhiều kinh nghiệm, chuyên môn và hiểu biết sâu rộng.

Erik Moncayo có hơn 25 năm phục vụ Chính phủ Liên bang trong các lĩnh vực an ninh, tình báo và phân tích, quan hệ quốc tế, đào tạo và phát triển nhân viên, và thiết kế và quản lý tổ chức. Sự nghiệp liên bang của ông bắt đầu tại Cơ quan Tuần tra Biên giới Hoa Kỳ (USBP) vào tháng 2 năm 1996 tại Douglas, bang Arizona. Gần đây nhất, ông Moncayo giữ chức Phó Trợ lý Ủy viên tại Văn phòng Các vấn đề quốc tế (INA) thuộc Cục Hải quan và Biên phòng (CBP) Hoa Kỳ, nơi ông lãnh đạo điều hành trong việc lên kế hoạch cho các chiến lược ngắn và dài hạn, các hoạt động, và các dự án có tầm ảnh hưởng quốc gia và quốc tế. Với nhiều năm hoạt động liên bang tại các vị trí lãnh đạo trong cơ cấu CBP, ông mang đến cho CT Strategies nhiều kinh nghiệm, chuyên môn, và hiểu biết sâu rộng.

Ông Murphy đã từng giữ một số vị trí lãnh đạo trong cơ cấu CBP. Ông nghỉ hưu vào ngày 25 tháng 9 năm 2013, sau 30 năm làm việc cho chính phủ. Ông gia nhập Dịch vụ Điều hành Cấp cao vào năm 2006, khi ông được bổ nhiệm lên làm Giám đốc Hoạt động Thực địa tại Văn phòng Thực địa Chicago. Ở vị trí này, ông chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động của Văn phòng Hoạt động Thực địa tại 12 bang thuộc vùng Trung Tây. Ông quản lý lực lượng lao động gồm khoảng 1100 nhân viên, 40 văn phòng, 23 Giám đốc cảng và 4 Giám đốc Cảng khu vực. Phạm vi giám sát quản lý của ông bao gồm tất cả các lượt khách quốc tế từ các cảng biển và cảng hàng không, trong đó có các sân bay Chicago O’Hare, Minneapolis−St. Paul, Cleveland, Cincinnati và St. Louis, và cả ba công ty hoạt động chuyển phát nhanh lớn nhất tại Hoa Kỳ (DHL, UPS và FedEx). Khi ở Chicago, ông là người dẫn chương trình truyền hình trực tiếp hàng tuần về CBP, chương trình đầu tiên của loại hình này trên toàn quốc.

Salvador Nieto là cựu Đặc vụ Tuần tra Trưởng, là thành viên Dịch vụ Điều hành Cấp cao từ tháng 9 năm 2007 cho tới khi ông nghỉ hưu vào ngày 31 tháng 12 năm 2013. Gần đây nhất, ông Nieto là người đứng đầu Đơn vị Phối hợp Thực thi pháp luật Biên giới tại Trung tâm Tình báo El Paso (EPIC) cho Bộ An ninh Nội địa (DHS) Hoa Kỳ. Ở vị trí này, ông chỉ đạo đơn vị điều phối thông tin giữa các cấp bậc có quyền xét xử, là địa điểm chính cho các hoạt động điều phối của DHS về ngăn chặn, điều tra và tình báo ở biên giới phía Tây Nam. Những nỗ lực này đã tăng cường việc chia sẻ thông tin và hợp tác giữa DHS, Bộ Tư pháp (DOJ), Bộ Quốc phòng (DOD), các lực lượng thi hành pháp luật cấp bang, địa phương và bộ tộc, và các đối tác quốc tế và phi chính phủ.

Christopher Kennally là cán bộ Cục Hải quan và Biên phòng (CBP) Hoa Kỳ đã nghỉ hưu với hơn 44 năm hoạt động ở cấp độ liên bang. Trong sự nghiệp của mình, ông được nhiều người công nhận là chuyên gia về quản lý và an ninh biên giới, đặc biệt liên quan đến bảo đảm an ninh và tăng cường thương mại và du lịch. Với nhiều năm hoạt động liên bang tại các vị trí lãnh đạo trong cơ cấu CBP, ông Kennally mang đến cho CT Strategies nhiều kinh nghiệm, chuyên môn, và hiểu biết sâu rộng.

Ông Noel Sanchez được bổ nhiệm vào vị trí Trợ lý Giám đốc An ninh biên giới tại Văn phòng Thực địa Laredo, bang Texas vào tháng 12 năm 2010. Với tư cách Trợ lý Giám đốc, ông chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động liên quan đến xét duyệt cho công dân nhập cảnh, giải quyết và ngăn chặn các mối đe dọa khủng bố, ngăn chặn hành vi buôn lậu các loại hàng hóa cấm và ma túy qua 8 cửa khẩu nhập tại Văn phòng Thực địa Laredo.

Ông Winchell là một chuyên gia hải quan và điều tra với hơn 34 năm kinh nghiệm có liên quan trong thực thi pháp luật. Ông Winchell từng đảm nhiệm vị trí điều hành trong các cơ quan, tổ chức như: Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO), Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ, và cơ quan tiền thân của nó, Cục Hải quan Hoa Kỳ.

Joe Uribe là chuyên gia hoạt động Hải quan mới nghỉ hưu với 38 năm làm việc tại ba cơ quan liên bang khác nhau. Với nhiều năm làm việc và lãnh đạo của mình trong lĩnh vực tạo thuận lợi thương mại, kiểm định nông nghiệp và an ninh biên giới, ông mang đến nguồn kinh nghiệm phong phú và độc đáo cho đội ngũ CT Strategies.

Gary Lupinacci là chuyên gia xuất sắc, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực an ninh hàng hóa cả trong khu vực công và khu vực tư.

Ông Lupinacci từng là Phó Giám đốc Bộ phận An ninh và Chấp hành chính phủ tại Worldwide Flight Services. Trên cương vị này, ông đứng đầu nhóm nhân viên an ninh khu vực chịu trách nhiệm về toàn bộ an ninh của 95 thành phố và hơn 10.000 nhân viên. Bên cạnh đó, ông còn phát triển và triển khai các chương trình thay đổi văn hóa an ninh chiến lược.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.